2020-06-25
Nowa matryca stawek VAT – wchodzi w życie od 1.07.2020 r.

Matryca stawek VAT to system stawek podatku identyfikujący dla celów VAT poszczególne towary i usługi. W przypadku towarów od 1.07.2020 r. stosujemy nomenklaturę scaloną (CN), a w stosunku do usług stosujemy PKWiU z 2015 r.

Matryca stawek VAT obejmuje duże grupy towarów jedną stawką VAT (działy CN). Ma to znacznie uprościć dobieranie prawidłowej stawki VAT.

W dalszym ciągu przy sprzedaży towarów objętych innymi stawkami VAT niż zw nie musimy podawać na fakturze kodu CN (dotychczas PKWiU).

Generalnie w związku z tą zmianą dokonano zmian załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT.
 
Załącznik nr 3 (stawka 8 %) w brzmieniu do 30.06.2020 r. w części dotyczącej towarów związanych z ochroną zdrowia:

(fragment - całość zawiera 28 pozycji) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002174/O/D20182174.pdf

Załącznik nr 3 (stawka 8 %) w brzmieniu do 30.06.2020 r.

Załącznik nr 3 (stawka 8%) w brzmieniu od 01.07.2020 r. w części dotyczącej ochrony zdrowia

Załącznik nr 3 (stawka 8%) w brzmieniu od 01.07.2020 r.


Jak widać od 1 lipca 2020 r. załącznik ma tylko 3 grupy towarów w dziale związanym z ochroną zdrowia.

Z dotychczasowego załącznika nr 3 (stawka 8%) przeniesiono do załącznika nr 10 (stawka 5 %) dwie pozycje :

 CN 9619 00 - Podpaski, tampony, pieluchy dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału
 CN dowolne - Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

Załącznik nr 10 (stawka 5 %)


Tak więc te dwie pozycje zmieniają od 1.07.2020 r. stawkę VAT z 8 % na 5 %. Jest to jedyna zmiana stawki VAT w aptekach związana z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT.

W związku z zachodzącymi od 1 lipca br. zmianami w VAT użytkownicy systemu KS-AOW powinni zaktualizować swój system apteczny wg. instrukcji „Zmiany w VAT od 1 lipca 2020”, która jest do pobrania z głównego okna programu i znajduje się w zakładce „O SYSTEMIE”.

KSAOW


Podstawa prawna:

Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 1751 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1751
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001751/U/D20191751Lj.pdf
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 106 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/106
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 568 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


Z poważaniem
mgr Ewa Kłoda
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
23
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry