2020-09-08
9 posiedzenie Prezydium Rady SIA VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad 9 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 8 września 2020 r.

Katowice, 8 września 2020 r.

1. Stwierdzenie obecności na posiedzeniu.

2. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.00. Przewodniczący posiedzenia Prezes dr n. farm. Mikołaj Konstanty. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

3. Przyjęcie protokołu z 8 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VIII kadencji w dniu 25.08.2020 r.

4. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki - mgr farm. ... w aptece ogólnodostępnej ... Grzawa, Tarnowskie Góry, Gliwice, Piekary Śląskie, Katowice, Lipowa, Tychy ...

...

11. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika apteki szpitalnej - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki - mgr farm. ... w aptece szpitalnej w Katowicach ...

12. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika apteki szpitalnej - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki - mgr farm. ... w aptece szpitalnej w ... Sosnowiec ...

13. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej - mgr farm. ... w hurtowni farmaceutycznej ... Tychy ...

14. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ... Rybnik ...

15. Prośba ŚWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceutki, która została ukarana karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

16. Opiniowanie farmaceuty – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studenta VI roku kierunku farmacja Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu - na wniosek ŚUM w Katowicach:

...

17. Wolne głosy i wnioski.

...

18. Zakończenie.

Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

 

Dokładny termin: 2020-09-08
Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
29
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry