2020-08-04
11 posiedzenie Rady SIA VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad 11 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 4 sierpnia 2020 r.

Katowice, dnia 4 sierpnia 2020 r.

1. Stwierdzenie obecności na posiedzeniu.

2. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9:00. Przewodniczący posiedzenia Prezes dr n. farm. Mikołaj Konstanty. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

3. Przyjęcie protokołu z 10 posiedzenia Rady ŚIA VIII kadencji w dniu 7.07.2020 r.

4. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki - mgr farm. ... w aptece ogólnodostępnej ... Ruda Śląska ...

5. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki - mgr farm. ... w aptece ogólnodostępnej ... Tarnowskie Góry ...

6. Opiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty mgr farm. ... w aptece ogólnodostępnej ... Rybnik ...

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie.

8. Informacja o zawarciu porozumienia z Warszawską Okręgową Izbą Aptekarską w kwestii akcji „Stop patologiom w aptekach”.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2020-08-04
Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
06
08.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry