2020-05-29
W aptece zakazana jest sprzedaż testów na COVID-19 nieprofesjonalistom

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w aptece ZAKAZANA JEST SPRZEDAŻ WSZYSTKICH TESTÓW NA COVID-19 NIEPROFESJONALISTOM.

Powyższe wynika z pisma Prezesa Urzędu skierowanego do Naczelnej Rady aptekarskiej https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8369 oraz komunikatu Prezesa Urzędu z 23.03.2020 r. http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-z-dnia-23-marca-2020-r-w-sprawie-wyrob%C3%B3w-medycznych-do-diagnostyki-vitro-0 oraz informacji uzyskanych bezpośrednio w Urzędzie.

Wyrażam pogląd, że stanowiska te znajdują oparcie w obowiązujących przepisach. Sprzedaż testów na COVID-19 nieprofesjonalistom jest naruszeniem prawa i oprócz konsekwencji wskazanych w piśmie Prezesa Urzędu z dnia 27.05.2020 r., może też być uznana za naruszenie warunków zezwolenia na prowadzenie apteki z wszelkimi tego konsekwencjami, do wszczęcia procedury odebrania zezwolenia włącznie.

Kierownicy aptek winni nie dopuszczać do sprzedaży testów na COVID-19, gdyż to oni ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie zgodnie z art. 88 ust. 5 i nast. ustawy Prawo farmaceutyczne.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
05
03.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry