Apothecarius ebook Więcej
2020-06-01Mikołaj Konstanty
1.06.2020 r. otwieramy Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach

1 czerwca 2020 r. otwieramy Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach dla petentów.

W związku z wdrażaniem kolejnego etapu rządowego tj. odmrażania gospodarki, w tym pracy urzędów: https://www.gov.pl/web/mswia/kolejny-etap-odmrazania-pracy-urzedow od 1 czerwca Śląska Izba Aptekarska umożliwi farmaceutom realizację spraw urzędowych bezpośrednio w siedzibie naszej izby w Katowicach przy ul. Krynicznej 15. Ze względu jednak na dużą zachorowalność na Śląsku bardzo proszę, aby osoby planujące przyjazd do izby zachowały odpowiednie wymogi sanitarne: maseczka, rękawiczki, odstęp od pracownika biura.

Proszę mieć na względzie, że wiele spraw nadal będzie można zrealizować mailowo lub telefonicznie, w tym:

1. opiniowanie na stanowisko kierownika i składanie dokumentów: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8320

Osoba kontaktowa - Katarzyna Szymała (tel. 32-6089761, e-mail: szymala.katarzyna@slaskaoia.pl)

2. weryfikacja składek - telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty.

Osoba kontaktowa - Dorota Hapeta (tel. 32-6089766, e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl)

3. rozliczenia szkoleń ciągłych farmaceutów - wypisaną książeczkę wraz z certyfikatami/zaświadczeniami można wysłać listem poleconym na adres izby.

Osoba kontaktowa - Lech Wróblewski (tel. 32-6089767, kom. 668220478, e-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl)

4. zmiany danych w rejestrze:

4a. ankiety związane z podjęciem funkcji kierownika - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/apteki__dane_teleadresowe__ankieta

4b. wpisy związane z zatrudnianiem bądź zaprzestaniem pracy przez farmaceutów w aptekach - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/obowiazek_informowania_izby_o_zmianach_w_zatrudnieniu

4c. zgłaszanie zastępstwa kierownika - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/ustanowienie_zastepcy_kierownika_i_powierzenie_zastepstwa

4d. zgłaszanie adresu stałego zameldowania lub do korespondencji - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/zmiana_adresu_stalego_zameldowania

Możliwość realizacji mailowo lub za pośrednictwem poczty.
Osoba kontaktowa - Beata Konieczny (tel. 32-6089762, kom. 668220317, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl)

4e. wpis na listę członków Śląskiej Izby Aptekarskiej - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/wpis_do_slaskiej_oia

4f. wypis ze Śląskiej Izby Aptekarskiej - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/wypis_ze_slaskiej_oia

Dokument Prawo Wykonywania Zawodu wraz z ww. drukami można przesłać listownie do izby za potwierdzeniem odbioru, wyraźnie zaznaczając, na jaki adres należy odesłać dokumenty.

4g. w pozostałych przypadkach (wpisy do książeczki PWZ, np. zmiana nazwiska, specjalizacja, stopnie i tytuły naukowe) - osobiście, za pośrednictwem poczty (w tym przypadku do książeczki PWZ należy dołączyć wniosek o wpis oraz dokument, na podstawie którego ma zostać dokonana zmiana) lub w terminie późniejszym (w zależności od rozwoju sytuacji zewnętrznej).
Osoba kontaktowa - Beata Konieczny (tel. 32-6089762, kom. 668220317, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl)

Proszę zatem, aby ograniczyć wizyty w Śląskiej Izbie Aptekarskiej do minimum.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2020-06-01
Autor: Mikołaj Konstanty
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet