2020-03-13
Śląska Izba Aptekarska zamknięta dla interesantów od 16.03.2020 r.

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa oraz wzrastającym zagrożeniem możliwości zakażenia od 16 marca 2020 r. do odwołania Śląska Izba Aptekarska w Katowicach będzie zamknięta dla interesantów.

Wszystkie możliwe poniższe sprawy będzie można realizować mailowo pisząc na adres katowice@oia.pl, telefonicznie 32-6089760 z pracownikami biura izby https://www.katowice.oia.pl/biuro.html lub za pośrednictwem poczty (40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15) zgodnie z poniższym opisem:

1. Opiniowanie kandydatów na kierowników oraz pozostałych spraw, które wymagają procedowania na posiedzeniach (np. opiekunów stażystów, dyżurów aptek)

Możliwość dostarczania dokumentów jedynie drogą elektroniczną w formie skanów dokumentów, bądź pocztą tradycyjną - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/opiniowanie_kandydatow_na_kierownikow_aptek

Jednocześnie informujemy, że planowane spotkania z kandydatami na kierowników w dniu 23.03.2020 r. mogą zostać odwołane, wówczas rozmowy z kandydatami wyjątkowo odbędą się drogą telefoniczną, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Osoba kontaktowa - Katarzyna Szymała (tel. 32-6089761, e-mail: szymala.katarzyna@slaskaoia.pl)

2. Postępowanie przed Okręgowym Sądem Aptekarskim i Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

Rozprawy przed Okręgowym Sądem Aptekarskim i Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej zawieszono do odwołania.

Osoba kontaktowa - Dorota Hapeta (tel. 32-6089766, e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl)

Skargi oraz dokumenty w sprawie toczących się postępowań należy przesyłać za pośrednictwem poczty.

3. Składki członkowskie

Zapytania i wyjaśnienia należy załatwiać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty.

Osoba kontaktowa - Dorota Hapeta (tel. 32-6089766, e-mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl)

4. Szkolenia ciągłe farmaceutów

Rozliczenia kart ciągłych szkoleń farmaceutów mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem poczty. W tym celu wypisaną książeczkę wraz z certyfikatami/zaświadczeniami należy wysłać listem poleconym na adres izby.

Osoba kontaktowa - Lech Wróblewski (tel. 32-6089767, kom. 668220478, e-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl)

5. Zmiany danych w rejestrze:

5a. ankiety związane z podjęciem funkcji kierownika - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/apteki__dane_teleadresowe__ankieta

5b. wpisy związane z zatrudnianiem bądź zaprzestaniem pracy przez farmaceutów w aptekach - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/obowiazek_informowania_izby_o_zmianach_w_zatrudnieniu

5c. zgłaszanie zastępstwa kierownika - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/ustanowienie_zastepcy_kierownika_i_powierzenie_zastepstwa

5d. zgłaszanie adresu stałego zameldowania lub do korespondencji - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/zmiana_adresu_stalego_zameldowania

Możliwość realizacji mailowo lub za pośrednictwem poczty.

Osoba kontaktowa - Beata Konieczny (tel. 32-6089762, kom. 668220317, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl)

5e. wpis na listę członków Śląskiej Izby Aptekarskiej - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/wpis_do_slaskiej_oia

5f. wypis ze Śląskiej Izby Aptekarskiej - https://katowice.oia.pl/aktualnosci/wypis_ze_slaskiej_oia

Dokument Prawo Wykonywania Zawodu wraz z ww. drukami należy przesłać listownie do izby za potwierdzeniem odbioru, wyraźnie zaznaczając, na jaki adres należy odesłać dokumenty.

5g. w pozostałych przypadkach (wpisy do książeczki PWZ, np. zmiana nazwiska, specjalizacja, stopnie i tytuły naukowe) - proszę o realizację w terminie późniejszym, w zależności od rozwoju sytuacji zewnętrznej lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku do książeczki PWZ należy dołączyć wniosek o wpis oraz dokument, na podstawie którego ma zostać dokonana zmiana).

Osoba kontaktowa - Beata Konieczny (tel. 32-6089762, kom. 668220317, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl)

 

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Dokładny termin: 2020-04-13
Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
28
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry