2020-02-27
Instrukcja obsługi elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia) dla OW NFZ

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował na stronie http://www.nfz-katowice.pl/news/7/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy-informacje w dziale "Portal świadczeniodawcy - informacje" instrukcje obsługi elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia). Funkcjonalność ma na celu umożliwienie aptekom, które posiadają umowę na realizację recept, przekazywanie uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Szczegóły dostępne są na stronie Portalu Świadczeniodawcy Śląskiego OW NFZ:

- obsługa elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia)
https://ps.nfz-katowice.pl/DOK/HTML/CLO/CLO_WS/92_3a_34_21_aa_c8_1f_92_cc_71_7a_b1_d8_b5_29_48.htm

- generowanie eZestawienia
https://ps.nfz-katowice.pl/DOK/HTML/CLO/CLO_WS/generowanie-ezestawienia.htm

- podpisywanie eZestawienia podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
https://ps.nfz-katowice.pl/DOK/HTML/CLO/CLO_WS/generowanie-ezestawienia-podpi.htm

- podpisywanie eZestawienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym
https://ps.nfz-katowice.pl/DOK/HTML/CLO/CLO_WS/generowanie-ezestawienia-kwali.htm

- przekazywanie eZestawienia do OW
https://ps.nfz-katowice.pl/DOK/HTML/CLO/CLO_WS/przekazywanie-ezestawienia-do-.htm

a zbiorcze opracowanie:

https://www.katowice.oia.pl/files_news/news_8252/files/PS-Obs%C5%82uga%20elektronicznego%20zestawienia%20zbiorczego_2020-02-26.pdf

 

Z poważaniem

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
30
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry