2019-11-28
Komunikaty ws. e-recepty - błędne oznaczanie kodów EAN, pomniejszanie ilości wydawanego leku

Przesyłamy do wiadomości komunikaty opublikowane 28.11.2019 r. na stronie MZ ws. błędnego oznaczania kodów EAN na e-recepcie oraz pomniejszania ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

***

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie
Data: 28.11.2019
Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie

Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30%.

W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-recepty a wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN  można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN.

W takim przypadku, prawidłowego oznaczenia kodu EAN dokonuje w Dokumencie Realizacji Recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.

***

Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty
Data: 28.11.2019
Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-ilosci-wydawanego-leku-przy-czesciowej-realizacji-e-recepty

W związku z wejściem w życie od dnia 7 września 2019 r. art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) dotyczącego realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, informujemy, że w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty.

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
30
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry