2020-01-07
3 Posiedzenie Rady SIA VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad 3 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 7 stycznia 2020 r.

Katowice, dnia 7 stycznia 2020 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Mikołaj Konstanty.

2. Przyjęcie protokołu z 2 posiedzenia Rady SIA VIII kadencji w dniu 3.12.2019 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Katowice, Bielsko-Biała, Zabrze, Tychy ...

3b. Wniosków mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów:

- 2014-2019 o 12 mies.: ...
- 2014-2019 o 24 mies.: ...
- 2015-2019 o 12 mies.: ...
- 2015-2019 o 24 mies.: ...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Jubileusz 25 lat pracy w SIA Pani Doroty Hapety.

4b. Najważniejsze zmiany w aptekach od 2020 r.

4c. „Konferencja Prawo a Medycyna” – Sosnowiec, 10.12.2019 r.

4d. Spotkanie w MZ w sprawie opieki farmaceutycznej – Warszawa, 11.12.2019 r.

4e. Warsztaty szkoleniowe „Farmaceuci Bez Granic” – Katowice, 14.12.2019 r.

4f. Konferencja PTSF UJ CM oraz Koła Naukowego Prawa Medycznego „Farmacja w obliczu zmian prawa” – Kraków, 14.12.2019 r.

4g. Kongres Opieka Farmaceutyczna od Zaraz: Leki i choroby wieku podeszłego – Kraków, 15.12.2019 r.

4h. V SKIM&L CUP – Puchar Narciarski Lekarzy, Farmaceutów i Prawników – Szczawnica, 25-27.01.2019 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.   

Dokładny termin: 2019-09-03
Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
28
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry