Apothecarius ebook Więcej
2019-12-03Mikołaj Konstanty
II Posiedzenie Rady SIA VIII Kadencji

Proponowany porządek obrad 2 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 3 grudnia 2019 r.

Katowice, dnia 3 grudnia 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9:15. Przewodniczący posiedzenia Prezes dr n. farm. Mikołaj Konstanty.

2. Przyjęcie protokołu z 1 posiedzenia Rady ŚIA VIII kadencji w dniu 19.11.2019 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... Katowice, Gliwice ...

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki szpitalnej - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki szpitalnej - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Chorzów ...

3c. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ... Częstochowa ...

3d. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy  i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2020 r.

3e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy  aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2020 r.

3f. Opiniowanie projektu rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2020.

3g. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na w 2020 r.

3h. Opiniowanie projektu rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego.

3i. Opiniowanie farmaceuty – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studenta VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek UJCM Kraków:

...

3j. Wniosków mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów:

...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Spotkanie powyborcze delegatów SIA VIII kadencji – Katowice, 29.11.2019 r.

4b. Podjęcie uchwał w sprawie:
- powołania komisji problemowych działających w SIA
- powołania komisji ds. mediacji;
- wypłaty ryczałtu za udział w posiedzeniach komisji ds. mediacji.

4c. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeszkolenie uzupełniające ... w aptece ogólnodostępnej ... Katowice ...

4d. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeszkolenie uzupełniające ... w aptece ogólnodostępnej ... Zabrze ...

4e. Prośba o dofinansowanie udziału reprezentacji SIA w piłce nożnej halowej w V edycji Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Katowice CUP 2020” o Puchar Prezydenta Miasta Katowice.

4f. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia – informacja dla Członków Rady SIA.

4g. XLI Konkurs Prac Magisterskich – Sosnowiec, 22.11.2019 r.

4h. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Manufaktura Sukcesu” PTSF o. Sosnowiec, 23.11.2019 r.

4i. Opolski Dzień Aptekarza  - Opole, 25.11.2019 r.

4j. Konferencja „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego – Katowice, 26.11.2019 r.

4k. Posiedzenie Rady NFZ – Katowice, 26.11.2019 r.

4l. 100-lecie Administracji Weterynaryjnej Województwa Śląskiego – Katowice, 27.11.2019 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.   

Dokładny termin: 2019-12-03
Autor: Mikołaj Konstanty
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet