2020-01-18
IV Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 18.01.2020 r.

Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP zapraszają do udziału w IV Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się 18 stycznia 2020 r. w Istebnej.

Farmaceuci ze Śląskiej Izby Aptekarskiej mogą otrzymać zwrot kosztów za nocleg. Szczegóły mailowo - katowice@oia.pl lub telefonicznie - 668220478.

Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji.

Termin zawodów:
18 stycznia 2020 r.

Miejsce zawodów:
Stok narciarski „Złoty Groń”
Istebna

Program:

18 stycznia 2020 r. (sobota)

7.30-8.30 - odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów
8.30 - oglądanie trasy
9.00 - rozpoczęcie zawodów
13.00 - zakończenie zawodów
13.00-14.00 - grill
14.00 - nagrodzenie zwycięzców
19.00 - impreza integracyjna w Karczmie „Ochodzita”, Koniaków Pietraszyna (szczegóły uczestnictwa znajdują się poniżej)

Organizatorzy:
Śląska Izba Aptekarska
HURTAP SA

Patronat:
Naczelna Izba Aptekarska

Patronat medialny:
Aptekarz Polski

Warunki uczestnictwa:

- Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci)
- Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia lub bez wskazania przynależności do Izby Aptekarskiej będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
- Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej.
- Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
- Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie następujących danych:

1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres e-mail
4. Numer telefonu
5. Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy firm farmaceutycznych)
6. W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej.
7. Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.

- Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
- Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
- Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.

Opłata:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

Impreza integracyjna:
Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów, która odbędzie się w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej nr:

PKO I o/Katowice
59 1020 2313 0000 3002 0019 3508.

W tytule przelewu należy wpisać: „Udział w kolacji - imiona i nazwiska (wszystkich osób)”.
Dzieci do lat 6 bezpłatnie. Wpłat można dokonywać najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 r.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres: manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl.
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 16 stycznia 2020 r.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Przebieg zawodów:

O zwycięstwie decyduje najlepszy czas jednego z dwóch przejazdów w następujących grupach:

- Farmaceuci – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych co 10 lat
- Pracownicy branży farmaceutycznej - dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
- Przyjaciele farmacji – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
- Juniorzy – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów
- Dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych – dwa przejazdy
- Puchar Rodzin – suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka rodziny
- Kategoria OPEN – klasyfikacja wszystkich uczestników z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary, dyplomy i medale.
Każdy z uczestników, który weźmie udział w maratonie otrzyma pamiątkowy medal Mistrzostw Polski

Kategorie wiekowe:

Farmaceutki:
K1 – (rok urodzenia 1990 i młodsze)
K2 – (rok urodzenia 1989-1980)
K3 – (rok urodzenia 1979-1970)
K4 – (rok urodzenia 1969 i 1960)
K5 – (rok urodzenia 1959 i starsze)

Farmaceuci:
M1 – (rok urodzenia 1990 i młodsi)
M2 – (rok urodzenia 1989-1980)
M3 – (rok urodzenia 1979-1970)
M4 – (rok urodzenia 1969 i 1960)
M5 – (rok urodzenia 1959 i starsi)

Pracownicy branży farmaceutycznej:
Kobiety:
K1 – do 35 lat (rok urodzenia 1985 i młodsze)
K2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1984-1975)
K3 – od 46 lat (rok urodzenia 1974 i starsze)
Mężczyźni:
M1 – do 35 lat (rok urodzenia 1985 i młodsi)
M2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1984-1975)
M3 – od 46 lat (rok urodzenia 1974 i starsi)

Przyjaciele Farmacji:
Kobiety:
K1 – do 35 lat (rok urodzenia 1985 i młodsze)
K2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1984-1975)
K3 – od 46 lat (rok urodzenia 1974 i starsze)
Mężczyźni:
M1 – do 35 lat (rok urodzenia 1985 i młodsi)
M2 – od 36 do 45 lat (rok urodzenia 1984-1975)
M3 – od 46 lat (rok urodzenia 1974 i starsi)

Juniorki:
16-18 lat (rok urodzenia 2002-2004)
Juniorzy:
16-18 lat (rok urodzenia 2002-2004)

Dzieci
Dziewczynki:
Kat. – do 8 lat (rok urodzenia 2012 i młodsze)
Kat. – od 9 do 11 lat (rok urodzenia 2011-2009)
Kat. – od 12 do 15 lat (rok urodzenia 2008-2005)
Chłopcy:
Kat. – do 8 lat (rok urodzenia 2012 i młodsze)
Kat. – od 9 do 11 lat (rok urodzenia 2011-2009)
Kat. – od 12 do 15 lat (rok urodzenia 2008-2005)

Puchar Rodzin: ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:
Kobiety i mężczyźni. W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy imprezy.

Dojazd i zakwaterowanie:
Dojazd do Istebnej i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Informacje na temat miejsca zawodów, zakwaterowania i kompleksu Złoty Groń, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zlotygron.pl/, a także http://www.istebna.eu

Informacje dodatkowe:

- Śląska Izba Aptekarska, tel. 668 220 318, e-mail: manka.krzysiek@gmail.com
- Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl

Informacje na temat zawodów, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.katowice.oia.pl lub www.hurtap.com.pl

Miejsce wydarzenia: Stok narciarski „Złoty Groń” w Istebnej
Dokładny termin: 2020-01-18
Autor: Mikołaj Konstanty
Galeria:
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry