Apothecarius ebook Więcej
2019-09-07Piotr Brukiewicz
Od dzisiaj zmieniają się zasady wystawiania i realizacji e-recept

7 września br. zacznie obowiązywać ogłoszona 23 sierpnia br. ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590). Chociaż duża część wprowadzanych przez nią zmian wejdzie w życie w czasie późniejszym, od soboty 7 września br. zmienią się zasady wystawiania i realizacji e-recept. Ustawa rozszerza możliwości przepisywania i realizacji e-recept w porównaniu do recept papierowych. Zmiany te opisane są art. 4 zmieniającej ustawy, który nowelizuje art. 35, 95b, 96, 96a, 96b i 99a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959, 1495, 1542 i 1556).

Najważniejsze zmiany w realizacji e-recept od 7 września br. :

1. termin realizacji e-recepty nie może przekroczyć 365 dni, z wyjątkiem antybiotyków w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego – tu termin realizacji wynosi nadal 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" oraz recept na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 - termin realizacji wynosi 30 dni od daty jej wystawienia,

2. lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać na e-recepcie dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania,

3. pielęgniarka i położna może przepisać na e-recepcie dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego,

4. w przypadku realizacji recepty elektronicznej jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania – przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie,

5. po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

Powyższe zmiany bez wsparcia ze strony systemów informatycznych skomplikują niestety realizację e-recept. Chociaż ustawa nie precyzuje dokładnie, to opisana w p. 4 zasada wydawania większej ilości leku odnosi się do najmniejszego zarejestrowanego opakowania dopuszczonego do obrotu, co wydaje się w przypadku leków refundowanych nielogiczne z dotychczasowymi zasadami, a ponadto niekorzystne dla pacjenta (patrz odp. na pytanie 6 https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-7-wrzesnia-nowe-zasady-realizowania-e-recept-w-aptekach/). Ze względu na brak ustrukturyzowania sposobu dawkowania e-recepty w najbliższym czasie realizacja e-recept po upływie 30 dni (zasada opisana w p. 5) nie będzie wspomagana systemowo i stosowne obliczenia będzie trzeba wykonać niestety „na piechotę” ☹ korzystając ewentualnie z podpowiedzi oprogramowania aptecznego. W kolejnych opracowaniach nowe zasady realizacji e-recept będą omawiane bardziej szczegółowo. Prosimy o przesyłanie pytań na adres katowice@oia.pl

***

Powyższe zmiany, a szczególnie zmiana opisana w punkcie 5, bez wsparcia ze strony systemów informatycznych, skomplikują niestety realizację e-recept. W celu ułatwienia realizacji e-recept Ministerstwo Zdrowia opublikowało poradnik (pytania i odpowiedzi) dla aptekarzy oraz pracowników medycznych uprawnionych do wystawiania e-recept: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta  

***

Załączniki

1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

2. Nowelizacja art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne (wersja pełna)

3. Nowelizacja art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne (wersja skrócona)


Linki:
Artykuł z Mgr.farm z 6.09.2019 r. "WAŻNE: Od 7 września nowe zasady realizowania e-recept w aptekach!"
https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-7-wrzesnia-nowe-zasady-realizowania-e-recept-w-aptekach/

oraz grafika z artykułu, która obrazuje zmiany w realizacji e-recept
https://mgr.farm/wp-content/uploads/2019/09/infografika2.png


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2019-11-07
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet