Apothecarius ebook Więcej
2019-09-03Piotr Brukiewicz
XLIII Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 43 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 3 września 2019 r.

Katowice, 3 września 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 42 posiedzenia Rady SIA VII kadencji w dniu 6.08.2019 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Świerklany, Nowy Sącz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice ...

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3c. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek:

SUM Katowice:
...

UM w Łodzi:
...

3d. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice, w związku ze zmianą godzin pracy Apteki Rodzinnej przy ul. Katowickiej 11 w Świętochłowicach.

3e. Opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Rybnika.

3f. Opiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

4. Inne sprawy bieżące:
4a. Przyjęcie terminów kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium Rady SIA.
08.10 – R
22.10 – P  
05.11 – R
19.11 – P  
03.12 – R
17.12 – P

4b. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach w dniu 15-17.11.2019 r.

4c. VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy – Ośrodek Wrota Mazur w Imionku k. Pisza 30.08-01.09.2019 r.

4d. IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB - Józefów - 21.09.2019 r.

4e. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej – Serock, 11-12.09.2019 r.

4f. Zaproszenie drużyny piłkarskiej Śląskiej Izby Aptekarskiej do udziału w zawodach charytatywnych organizowanych przez mgra farm. Tomasza Zaprutko z OIA Poznań – Dopiewo, 1.12.2019 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-09-03
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet