Apothecarius ebook Więcej
2019-07-02Piotr Brukiewicz
Komunikat Śląskiego WIF dotyczący sprawdzania prawidłowości dostarczanych produktów

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach z 2 lipca 2019 r. przypominający o konieczności dokładnego sprawdzania, podczas przyjmowania dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki/działu farmacji szpitalnej/punktu aptecznego/placówki obrotu pozaaptecznego, czy dostarczane produkty były transportowane i przechowywane zgodnie z wymogami ustalonymi dla danego produktu.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

***

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach


KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W KATOWICACH

Z uwagi na obecnie panujące warunki atmosferyczne, tj. bardzo wysokie temperatury, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina o konieczności dokładnego sprawdzania, podczas przyjmowania dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki/działu farmacji szpitalnej/punktu aptecznego/placówki obrotu pozaaptecznego, czy dostarczane produkty były transportowane i przechowywane zgodnie z wymogami ustalonymi dla danego produktu.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina również o obowiązku stosowania się do § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565), zgodnie z którym produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego i wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

W przypadku podejrzenia, że dostarczane lub posiadane produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, kierownik apteki ma obowiązek zawiadomić o tym Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach oraz uniemożliwić dalszy obrót takimi produktami, gdyż zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.) "zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności".

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
mgr farm. Zofia Gardecka

Katowice, 2 lipca 2019 r.

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet