Apothecarius ebook Więcej
2019-04-15Piotr Brukiewicz
Wybory do samorządu aptekarskiego 2019 w Śląskiej Izbie Aptekarskiej – komunikat II

Zmiana rejonu w wyborach do samorządu aptekarskiego 2019

Prosimy o zapoznanie się z BARDZO WAŻNĄ INFORMACJĄ dotycząca rejonu wyborczego, do którego zostanie przyporządkowany każdy członek naszej izby.

UWAGA!!! ZMIANA REJONU WYBORCZEGO JEST MOŻLIWA TYLKO DO 24 MAJA 2019 r.

Szanowni Państwo,

zbliżają się wybory delegatów, które odbędą się w czerwcu w każdym rejonie wyborczym (powiecie, mieście) naszej izby.

Szczegółową informację na temat rejonów wyborczych, terminów i miejsc zebrań sprawozdawczo-wyborczych zamieścimy na naszym portalu www.katowice.oia.pl oraz wyślemy listownie każdemu z Państwa na adres korespondencyjny, który posiadamy w bazie naszej izby. Prosimy o ewentualne uaktualnienie adresu korespondencyjnego w biurze izby, tel. 32-6089762 (procedura - https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/5199).

UWAGA !!!! Każdy członek Śląskiej Izby Aptekarskiej został automatycznie przyporządkowany do rejonu wyborczego (powiatu, miasta) właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, w którym powinien wziąć udział w wyborach do samorządu aptekarskiego.

Wyjątkiem są członkowie naszej izby wykonujący zawód farmaceuty na jej terenie, ale zameldowani poza terenem Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy zostali automatycznie przydzieleni do rejonu wyborczego (powiatu, miasta) odpowiadającego miejscu pracy zgłoszonego do rejestru izby.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby zmienić rejon wyborczy z miejsca zamieszkania na rejon (powiat, miasto) wykonywania zawodu farmaceuty (figurujący w rejestrze izby), wystarczy do 24 maja 2019 r. poinformować o tym zamiarze izbę poprzez:

1 - telefoniczny kontakt z biurem izby 32-6089762 (w celu weryfikacji tożsamości niezbędny będzie numer Prawa Wykonywania Zawodu);

2 - przesłanie informacji e-mailem na adres katowice@oia.pl;

3 - przesłanie faksem (32-6089769) lub listowne informacji pisemnej z podpisem;

4 – osobiste stawiennictwo w izbie.

W informacji proszę podać:

1 - nazwisko, imię, numer PWZ, adres zamieszkania;

2 - rejon wyborczy miejsca zameldowania, z którego farmaceuta rezygnuje;

3 - dokładne miejsce pracy i rejon wyborczy, do którego farmaceuta się przepisuje;

4 - kontakt telefoniczny (najlepiej telefon komórkowy).

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z biurem izby, z Panią Beatą Konieczny, tel. 32-6089762.


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet