Apothecarius ebook Więcej
2019-06-19Piotr Brukiewicz
XL posiedzenie Prezydium Rady SIA

Proponowany porządek obrad 45 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 19 czerwca 2019 r.

Katowice, 19.06.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.20. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 44 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 21 maja 2019 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... Rogoźnik, Oświęcim, Bytom, Ruda Śląska, Zawiercie, Katowice ...

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 30.06.2019 r., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi ...

3c. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3d. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3e. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek:
UJCM w Krakowie:
- mgr farm. ... w Zawiercie ...

UM we Wrocławiu:
- mgr farm. ... w Knurów ...

SUM w Katowicach:
- mgr farm. ... w Bielsko-Biała ...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ – Katowice 24.06.2019 r.

4b. Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego – Katowice 25.06.2019 r.

4c. Prośba studenta farmacji o udostępnienie na stronie internetowej izby ankiety w związku z przygotowywaniem pracy magisterskiej.

4d. Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 86a.

4e. Przygotowania do Zjazdu Aptekarzy, przebieg zebrań rejonowych – informacje bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-06-19
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet