Apothecarius ebook Więcej
2019-03-07Piotr Brukiewicz
Stanowisko Rady SIA w sprawie korzystania przez farmaceutów z ubezpieczenia OC

Stanowisko Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z 5 marca 2019 r. w sprawie korzystania przez farmaceutów z ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej.

Działając na podstawie art. 29 i następne ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1496), Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej podjęła stanowisko w sprawie korzystania przez członków Śląskiej Izby Aptekarskiej z ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej.

Od 1 stycznia 2019 r. farmaceuci ze Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci na kolejny rok ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej za błędy popełnione w czasie wykonywania obowiązków zawodowych związanych z wydaniem leku, przygotowaniem leku recepturowego oraz opieką farmaceutyczną. Ubezpieczenie jest finansowane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską z pieniędzy pochodzących ze składek opłacanych przez członków izby.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej wyraża pogląd, że korzystanie z ubezpieczenia (zgłoszenie deliktu ubezpieczeniowego) nie skutkuje automatycznie kierowaniem sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Korzystanie z ubezpieczenia jest postępowaniem poza izbą.

Zakończenie postępowania ubezpieczeniowego wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela nie powinno, zgodnie ze stanowiskiem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, być podstawą do wszczynania postępowań dyscyplinarnych.

Korzystanie z ubezpieczenia jest prawem członka samorządu i nie powinno skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób z tego prawa korzystających.


Za Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej

Prezes Rady dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet