Apothecarius ebook Więcej
2019-03-19Piotr Brukiewicz
XLII posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 42 Prezydium Rady SIA VII Kadencji 19 marca 2019 r.

Katowice, 19.03.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 16.30. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 41 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 19 lutego 2019 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki… w Chorzów, Pszczyna, Bielsko-Biała, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Rybnik;

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 31.03.2019 r., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi… w Dąbrowa Górnicza;

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty …w Dąbrowa Górnicza;

3d. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii zawierającej stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej … w Płock;

3e. Wniosku w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej … w Warszawa.

3f. Wniosku w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej …w Konstancin-Jeziorna.

3g. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Tarnowskie Góry.

3h. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Dąbrowa Górnicza.

3i. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Będzin.

3j. Wniosku o wyrażenie zgody na przeszkolenie uzupełniające …

3k. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek UJCM w Krakowie.

3l. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Jaworzna.

3ł. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany chwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

4. Inne sprawy bieżące:
4a. Prośba SUM o ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszej absolwentki na kierunku farmacja w roku akademickim 2018/2019.

4b. IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) – Katowice 7.03.2019 r.

4c. Prośba Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji o objęcie akcji „Skonsultuj z farmaceutą- nadciśnienie tętnicze" patronatem Śląskiej Izby Aptekarskiej – Sosnowiec 23.03.2019 r.

4d. Konferencja „Dehumanizacja Medycyny – Postscriptum” – Katowice 23.03.2019 r.

4e. Prośba Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji o objęcie patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o Prawie Farmaceutycznym „PoPrawna Farmacja” - Katowice 6.04.2019 r.

4f. IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu – Kraków 24.05–26.05.2019 r.

4g. Posiedzenie NRA – Warszawa 26-27.03.2019 r.

4h. Bieżące informacje ws. Konferencji OSOZ – Katowice 9.04.2019 r.

4i. Przygotowania do wejścia w życie od 01.04.2019 r. ZSMOPL, bieżące informacje.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-03-19
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet