Apothecarius ebook Więcej
2019-03-05Piotr Brukiewicz
XXXVIII posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 38 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 5 marca 2019 r.

Katowice, 5 marca 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 37 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 5.02.2019 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Bieruń, Ogrodzieniec, Marklowice, Rybnik ...

3b. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek:
UJCM w Krakowie ...

3c. Opiniowanie projektu zmiany rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego w 2019 r.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Wniosek mgr farm. ... o wydanie duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu w związku z zagubieniem.

4b. Prośba dr Grażyny Janikowskiej o wsparcie finansowe i organizacyjne Wielkanocnego Spotkania Seniorów PTFarm.

4c. Modyfikacja serwisu ogłoszeniowego SIA.

4d. Stanowisko Rady SIA w sprawie korzystania przez farmaceutów z ubezpieczenia OC.

4e. Spotkanie w MZ ws. elektronicznej dokumentacji medycznej – Warszawa 25.02.2019 r.

4f. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 26.02.2019 r.

4g. Szkolenie I stopnia z zakresu medycyny konopnej - Katowice 2.03.2019 r.

4h. Strzeleckie spotkanie dla farmaceutów - Chorzów 23.03.2019 r.

4i. Bieżące informacje ws. Konferencji OSOZ oraz 13. Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia. – Katowice 9.04.2019 r.

4j. Ocena przebiegu wdrożenia systemu serializacji oraz przygotowania do wejścia w życie od 01.04.2019 r. ZSMOPL.

4k. Konferencja i ogólnopolskie spotkanie Wojewódzkich Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - Warszawa 5.04.2019 r.

4l. Informacja o wyroku WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej m.in. zapewnienia obsady magisterskiej w aptece.

4ł. Przedstawienie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i samorządowych.

4m. Podjęcie uchwały o skierowaniu mgr farm. do OROZ za uporczywe uchylanie się od opłacania składek członkowskich.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-03-05
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet