Apothecarius ebook Więcej
2019-02-19Lech Wróblewski
XLI posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 41 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 19 lutego 2019 r.

Katowice, 19.02.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 16.30. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 40 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 21 stycznia 2019 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki … w … Pszów, Wodzisław Śląski, Gliwice, Knurów, Rybnik …

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach.

3c. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceuty, który został ukarany karą  upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach – cd. sprawy;

3d. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceuty, który został ukarany karą  upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

3e. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej …

3f. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej …

3g. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej …

3h. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej …

3i. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek UJCM w Krakowie

3j. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Ocena przebiegu wdrożenia systemu serializacji oraz przygotowania do wejścia w życie od 01.04.2019 r. ZSMOPL.

4b. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - Katowice - 7.02.2019 r.

4c. Konferencja - "Farmaceuta na oddziale szpitalnym - optymalizacja opieki nad pacjentem" – Wrocław
7-8.03.2019 r.

4d. IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) – Katowice 7-8.03.2019 r.

4e. System weryfikacji autentyczności leków MedTracs.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-02-18
Autor: Lech Wróblewski
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet