Apothecarius ebook Więcej
2019-02-05Piotr Brukiewicz
XXXVII posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 37 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 5 lutego 2019 r.

Katowice, 5 luty 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 36 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 08.01.2019 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w ... Jaworzno, Bytom, Chorzów, Sosnowiec ...

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ... – cd. sprawy;

3c. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...;

3d. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...;

3e. Wniosku w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ... – cd. sprawy;

3f. Wniosku w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ... – cd. sprawy;

3g. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceuty, który został ukarany karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

3h. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceuty, który został ukarany karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

3i. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceuty, który został ukarany karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

3j. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 r.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Przyjęcie terminów kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium Rady SIA.
02.04 – R
16.04 – P 3 tyg. - święta
07.05 – R
21.05 – P
04.06 – R
18.06 – P
+ dodatkowe posiedzenie Rady SIA 09.04

4b. Spotkanie z Jerzym Szafranowiczem - Dyrektorem Śląskiego OW NFZ – 14.01.2019 r.

4c. Informacja o III Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 19.01.2019 r. oraz V SKIM&L CUP – Pucharze Narciarskim Lekarzy, Farmaceutów i Prawników – Szczawnica 25-27.01.2019 r.

4d. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 22.01.2019 r.

4e. Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – Katowice 29.01.2019 r.

4f. Posiedzenie NRA – Warszawa 30.01.2019 r.

4g. XV konferencja dla stażystów – Sosnowiec 30.01.2019 r.

4h. Informacja o spotkaniu n-s w Katowicach 7.02.2019 r.

4i. Ocena wdrożenia e-recepty oraz przygotowania aptek oraz systemu do serializacji.

4j. Koncert „Kobiety Świata” – prośba Poseł Barbary Dziuk o wsparcie przedsięwzięcia.

4k. Prośba o udostępnienie na stronie izby informacji dla farmaceutów o działaniu nowego portalu internetowego.

4l. Szkolenie I stopnia z zakresu medycyny konopnej - Katowice - 2.03.2019 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.   

Dokładny termin: 2019-02-05
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet