Apothecarius ebook Więcej
2019-01-21Piotr Brukiewicz
XL posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 40 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 21 stycznia 2019 r.

Katowice, 21.01.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 16.30. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 39 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w miastach: Cieszyn, Gliwice, Zawiercie, Tychy,  Czerwionka-Leszczyny, Katowice, Leszno, Pilchowice, Ruda Śląska, Jaworzno, Sosnowiec ...

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ... - cd. sprawy;

3c. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3d. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3e. Wniosku w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3f. Wniosku w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Prośba o objęcie Patronatem Honorowym Pilotażu wdrożenia Opieki Farmaceutycznej z praktykami grupy opieka.farm.

4b. Szkolenie - Recepta elektroniczna w aptece - Gliwice - 12.01.2019 r.

4c. Spotkanie z Jerzym Szafranowiczem - Dyrektorem Śląskiego OW NFZ – 14.01.2019 r.

4d. Spotkanie w MZ ws. elektronicznej dokumentacji medycznej – Warszawa 16.01.2019 r.

4e. Prezydium NRA – Warszawa 22.01.2019 r.

4f. Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – Katowice 29.01.2019 r.

4g. XV konferencja dla stażystów – Sosnowiec 30.01.2019 r.

4h. Ocena przygotowania aptek oraz systemu do serializacji.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2019-01-18
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet