Apothecarius ebook Więcej
2019-01-08Piotr Brukiewicz
XXXVI Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 36 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 8 stycznia 2019 r.

Katowice, 8 stycznia 2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 35 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 05.12.2018 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w miastach Jastrzębie Zdrój, Dąbrowa Górnicza

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3c. Wniosku mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów  ...

3d. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Będzińskiego.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Zmiany w aptekach od 1 stycznia br. – dyskusja i ocena sytuacji.

4b. Usługa farmaceutyczna: Bliżej pacjenta – pilotaż (1000 aptek) – spotkanie z dr. n. farm. Piotrem Merks.

4c. Podjęcie uchwały o skierowaniu mgr farm. do OROZ za uporczywe uchylanie się od opłacania składek członkowskich.

4d. Postanowienia OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia – informacja dla Członków Rady SIA.

4e. 13. Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia.

4f. Prezydium NRA – Warszawa 19.12.2018 r.

4g. Spotkanie w MZ ws. elektronicznej dokumentacji medycznej – Warszawa 20.12.2018 r.

4h. Szkolenie ws. dyrektywy fałszywkowej – Warszawa (NIA) – 7.01.2019 r.

4i. Szkolenie ws. e-recepty – Gliwice - 12.01.2019 r.

4j. Informacja o III Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 19.01.2019 r. oraz V SKIM&L CUP – Pucharze Narciarskim Lekarzy, Farmaceutów i Prawników – Szczawnica 25-27.01.2019 r.

5. Wolne głosy i wnioski

6. Zakończenie.    
Dokładny termin: 2019-01-08
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet