Apothecarius ebook Więcej
2018-09-26Piotr Brukiewicz
Komunikat CSIOZ dotyczący podłączenia do systemu P1

Komunikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z 25.09.2018 r. dla aptek oraz punktów aptecznych dot. wdrożenia e-recepty - podłączania do Systemu P1 w terminie do 31 grudnia 2018 r.

***

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
ul Stanisława Dubois 5A
00-184 WarszawaUprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustaw y z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia apteki są zobowiązane do zgłoszenia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.

Obecnie trwa proces wdrażania w Polsce e-recepty (na dzień 21.09 wystawiono ponad 30 000 e-recept, a ponad połowę z nich zrealizowano). Można założyć, że w najbliższym czasie, w związku ze wzrostem dynamiki podłączania do Platformy P1 kolejnych placówek, ww. liczba istotnie wzrośnie.

W związku z powyższym, zachęcamy apteki by jak najszybciej rozpoczęły proces podłączania do Systemu P1.

W celu podłączenia apteki do Systemu P1 należy złożyć wniosek na stronie https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
 
Przed złożeniem wniosku o dostęp do Systemu P1 konieczne są:

1) Weryfikacja czy dane kierownika apteki w Rejestrze https://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx są aktualne i kompletne, tj. poza imieniem i nazwiskiem, znajduje się także 8-cyfrowy Numer Prawa Wykonywania Zawodu.
 
W celu poprawy danych w Rejestrze Aptek mogą Państwo skorzystać z formularza udostępnionego na stronie https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ po zalogowaniu, jeżeli wcześniej zostało założone konto na platformie P2 np. w celu korzystania z m .in. Systemu Monitorowania Kształcenia lub Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. W przeciwnym wypadku należy założyć konto na https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Po jego założeniu należy przejść na stronę https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ i się zalogować. Po zalogowaniu dostępny będzie formularz, poprzez który możliwa będzie aktualizacja danych kierownika apteki.

Po zaktualizowaniu danych w Rejestrze Aptek przez odpowiedni Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie formularza wysłanego za pomocą eGate możliwe będzie złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1. Status aktualizacji można sprawdzić wchodząc na stronę Rejestru Aptek i weryfikując datę modyfikacji danych konkretnej apteki.

2) Posiadanie przez Kierownika Apteki Profilu Zaufanego (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu kwalifikowanego w celu podpisana wniosku o certyfikat P1.

3) Następne pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek należy uzupełnić wymagane dane we wniosku, załączyć niezbędne pliki (zgodnie z instrukcją dostępną na stronie SOW).

- Pełna instrukcja w zakresie składania wniosku jest dostępna jest pod linkiem https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podrecznik_uzytkownika.pdf a film z instruktażem krok po kroku znajduje się tu: https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2q58eS3gq0C

- Pliki WSS i TLS, które są niezbędne do złożenia wniosku generowane są przy pomocy Generatora plików CSR, który dostępny jest pod adresem https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip (w paczce ZIP znajduje się generator oraz instrukcja - film z kanału youtube również prowadzi przez te kroki).

- Wniosek przez Kierownika Aptek należy podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Następny etap to pozyskanie od dostawcy oprogramowania aptecznego modułu e-Recepty, w którym w kolejnym kroku importowane są certyfikaty P1 wygenerowane zgodne z instrukcjami, o których mowa powyżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy e-recepta@csioz.gov.pl lub pod numerem telefonu 19 457.

Sporządził: Stępień Łukasz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet