Apothecarius ebook Więcej
2018-07-23Piotr Brukiewicz
Raportowanie do ZSMOPL najprawdopodobniej od 1 kwietnia 2019 r.

Kolejna zmiana terminu raportowania do ZSMOPL. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z 20 lipca 2018 r. przekazanym do Senatu, termin raportowania do ZSMOPL zostanie najprawdopodobniej przesunięty na 1 kwietnia 2019 r.

"Art. 8. W ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1375) w art. 14–17 wyrazy „30 września 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2019 r."

Projekt dostępny jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2674_u.htm

Jest to już kolejne przesunięcie terminu raportowania, które w ustawie z 7 czerwca 2018 r. zostało zniesione do 30 września 2018 r. https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7589

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet