Apothecarius ebook Więcej
2018-09-22Piotr Brukiewicz
III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB - 22.09.2018 r.

HURTAP SA oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zapraszają do udziału w III Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Józefowie koło Warszawy 22 września 2018 r. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodzin, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji.

Farmaceuci ze Śląskiej Izby Aptekarskiej zainteresowani udziałem w zawodach MTB mogą wystąpić z prośbą o dofinansowanie (koszty przejazdu, nocleg). W tym celu proszę o kontakt z Lechem Wróblewskim z biura Śląskiej Izby Aptekarskiej (e-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl tel. 32-6089767, kom. 668220478).

PROGRAM

Piątek - 21 września 2018 r.
19.00-24.00 - impreza integracyjna dla uczestników i osób towarzyszących – Hotel Holiday Inn

Sobota – 22 września 2018 r.
8.00-9.00 - zapisy w Biurze Zawodów do wyścigu w kategorii dzieci
8.00-10.00 - zapisy w Biurze Zawodów do wyścigu w pozostałych kategoriach
09.30 - start dzieci
10.30 - ustawianie zawodników na starcie w sektorach startowych
11.00 - start maratonu, sektor I (kategoria farmaceuci)
11.01 - start maratonu, sektor II (pozostali uczestnicy)
12.00 - poczęstunek dla wszystkich uczestników
13.30 - dekoracja zwycięzców

MIEJSCE:
Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy

TRASA:
Dzieci: 5 km
Dorośli: 17 km

ORGANIZATOR:
HURTAP SA, Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

PATRONAT:
Naczelna Izba Aptekarska

PATRONAT MEDIALNY:
Aptekarz Polski

ORGANIZATOR TECHNICZNY:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak

OPŁATA:
- Udział w zawodach jest bezpłatny dla każdej kategorii
- 20 zł – kaucja za numer startowy z chipem (urządzeniem mierzącym czas), płatna na miejscu w Biurze Zawodów, kaucja zostanie zwrócona w momencie zwrotu numeru.

IMPREZA INTEGRACYJNA:
Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w przeddzień zawodów, która odbędzie się w Hotelu Holiday Inn, w Józefowie. Udział w imprezie jest bezpłatny dla każdego uczestnika zawodów. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń do działu Marketingu HURTAP, pod nr tel. 24 721 05 63. Koszt uczestnictwa dla osoby towarzyszącej wynosi 100 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Klub Sportowy HURTAP Łęczyca, PKO BP SA O/Łęczyca: 36 1020 3440 0000 7102 0067 8334. W tytule przelewu należy wpisać: „HURTAP MTB - imiona i nazwiska (wszystkich osób uczestniczących w imprezie piątkowej)”. Dzieci do lat 6 uczestniczą w kolacji bezpłatnie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (sektor I)
- Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (sektor II)
- Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji (sektor II)
- Uczestnikiem zawodów może być dziecko
- Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie następujących danych:

1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres e-mail
4. Numer telefonu
5. Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy firm farmaceutycznych)
6. W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej.
7. W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres biuro@mazoviamtb.pl lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia lub bez wskazania przynależności do Izby Aptekarskiej będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
8. Warunkiem startu w zawodach dzieci jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
9. Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy na rowerze.

ZGŁOSZENIA:
- Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres: biuro@mazoviamtb.pl lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl
- Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 września, po tym terminie zgłoszenia do udziału w zawodach można również dokonać w dniu zawodów.

PRZEBIEG ZAWODÓW:
Dzieci startują z jednego sektora i pokonują dystans 5 km na specjalnie wytyczonej i oznakowanej trasie. W trakcie wyścigu dzieci rodzic/opiekun może jechać wraz dzieckiem. Dorośli startują z dwóch sektorów: I sektor – farmaceuci, II sektor – pozostali uczestnicy. Dystans 17 km według wytyczonej trasy, łatwej prowadzącej po drogach leśnych. Uczestnicy mogą startować na rowerach górskich lub rekreacyjnych. Każdy z uczestników powinien posiadać kask rowerowy. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas w danej kategorii wiekowej z podziałem na kobiety i mężczyzn.

NAGRODY:
- W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary, dyplomy i medale.
- Każdy z uczestników, który weźmie udział w maratonie otrzyma pamiątkowy medal Mistrzostw Polski

KATEGORIE WIEKOWE:

17 km

FARMACEUCI

Kobiety:
K4 – do 30 lat
K3 – od 31 do 40 lat
K2 – od 41 do 50 lat
K1 – od 51 lat

Mężczyźni:
K4 – do 30 lat
M3 – od 31 do 40 lat
M2 – od 41 do 50 lat
M1 – od 51 lat

PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Kobiety:
K4 – do 30 lat
K3 – od 31 do 45 lat
K2 – od 46 lat

Mężczyźni:
M4 – do 30 lat
M3 – od 31 do 45 lat
M2 – od 46 lat

PRZYJACIELE FARMACJI

Kobiety:
K4 – do 30 lat
K3 – od 31 do 45 lat
K2 – od 46 lat

Mężczyźni:
M4 – do 30 lat
M3 – od 31 do 45 lat
M2 – od 46 lat

5 km

DZIECI

Dziewczynki:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 15 lat

Chłopcy:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 15 lat

Puchar rodzin:
ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:
Kobiety i mężczyźni
W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy.

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI:
Istnieje możliwość opieki nad dziećmi, których rodzice startują w maratonie rowerowym, w tym celu należy zgłosić się wraz dzieckiem do namiotu HURTAP pół godziny przed startem maratonu. Na dzieci czekają wspólne zabawy i poczęstunek z animatorami HURTAP.

DOJAZD I ZAKWATEROWANIE:
Dojazd do Józefowa i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Proponujemy Państwu następującą możliwość noclegu:

Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów **** www.holiday.aquila.pl
ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy
tel. + 48 22 77 83 002
e-mail: reservations@holiday.aquila.pl

UWAGA: Aby uzyskać rabat na noclegi podczas rezerwacji należy powołać się na hasło "MARATON FARMACEUTÓW”.

Ilość pokoi jest ograniczona, prosimy o dokonywanie rezerwacji w możliwie wcześniejszym terminie. Organizator nie gwarantuje dostępności pokoi. Szczegółowych informacji dotyczących możliwości noclegu udziela recepcja hotelu.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Biuro Mazovia MTB, tel. 533 005 212, e-mail: biuro@mazoviamtb.pl
- Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl

Informacje na temat zawodów, formularz zgłoszeniowy a także regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.zamanagroup.pl lub www.hurtap.com.pl

REGULAMIN ZAWODÓW
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
PLAKAT

Miejsce wydarzenia: Józefów koło Warszawy
Dokładny termin: 2018-09-22
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet