Apothecarius ebook Więcej
2018-08-28Lech Wróblewski
XXXV Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 35 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Katowice, 28.08.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bednarz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 34 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 24 lipca 2018 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki w … Gliwice, Wola, Gliwice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Łaziska Górne, Pszczyna, Czeladź, Katowice, Katowice, Katowice, Katowice, Racibórz, Racibórz.

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej…

3c. Opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Informacja o spotkaniu z posłem Andrzejem Sośnierzem – 08.08.2018 r.

4b. Prośba Spółki DOZ S.A. o objęcie patronatem i przyznania punktów edukacyjnych przez Śląską Izbę Aptekarską posiedzenia naukowo-szkoleniowego „Warsztaty z receptury”, które odbędzie się 29.09.2018 r. w hotelu Diament Palace w Katowicach.

4c. Prośba o dofinansowanie XV Rajdu Turystycznego Śląskiej Izby Aptekarskiej - Pustynia Błędowska, Góra Zborów i Jaskinia Głęboka – 15.09.2018 r.

4d. Prośba o dofinansowanie konferencji dla farmaceutów aptek szpitalnych – Ustroń - 29-30.09.2018 r.

4e. Projekt obwieszczenia ws. Wykazu leków refundowanych.

4f. Ustawa z 8 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

4g. Ogólnopolski Dzień Aptekarza – Warszawa 27.09.2018 r.

4h. Konferencja V4 PharmForum w ramach Grupy Wyszehradzkiej – Warszawa 28.09.2018 r.

4i.  Spotkanie Inspektorów z GIF z Prezesami OIA – Warszawa 03.10.32018 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2018-10-27
Autor: Lech Wróblewski
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet