Apothecarius ebook Więcej
2018-08-07Lech Wróblewski
XXXI Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 31 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Katowice, 7 sierpnia 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9:15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 30 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 3.07.2018 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki … w Mysłowice, Oświęcim, Pszczyna, Ruda Śląska, Katowice, Wodzisław Śląski, Katowice, Chorzów, Świerklany, Katowice.

3b. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek:
- SUM w Katowicach


3c. Opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

3d. Opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Raciborskiego.

3e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze.

3f. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia – informacja dla Członków Rady SIA

4b. Wniosek mgra farm. …. o dofinansowanie organizacji konferencji nt. „Medycy polskiego pogranicza II. RP w latach 1919-1939” organizowanej przez Instytut Historii PAN przez prof. Bożenę Urbanek.

4c. Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty – Warszawa 30.07.2018 r.

4d. Spotkanie ws. ZSMOPL – Warszawa 30.07.2018 r.

4e. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 30.07.2018 r.

4f. Spływ Kajakowy Aptekarzy – Żnin 26.08.2018 r.

4g. VII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - Giżycko 6-9.09.2018 r. Dofinansowanie udziału załogi Śląskiej Izby Aptekarskiej.

4h. Prośba Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji o objęcie patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania w codziennej pracy farmaceuty”.

4i. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.   

Dokładny termin: 2018-08-07
Autor: Lech Wróblewski
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet