Apothecarius ebook Więcej
2018-07-24Piotr Brukiewicz
XXXIV Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 34 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 24 lipca 2018 r.

Katowice, 24.07.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 32 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 22 maja 2018 r. oraz z 33 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 5 czerwca 2018 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w: Rybnik, Sławków, Katowice, Grodków

3b. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3c. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3d. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek SUM w Katowicach:

...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Ubezpieczenie izby na wypadek incydentu RODO.

4b. Akceptacja szkolenia dla Kierownika biura SIA w zakresie IOD w izbie.

4c. IV Ogólnopolski Konkursu Fotograficzny Farmaceutów - FotoFarm - 2018

4d. VI Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek Własnej Receptury - Katowice 2018 - 9.11.2018 r.

4e. Propozycja współorganizacji konferencji z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt. „Środowisko medyczne na rzecz niepodległości Polski”.

4f. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia – Warszawa 5.07.2018 r.

4g.Spotkanie w sprawie Techników Farmaceutycznych RP – Warszawa 19.07.2018 r.

4h. Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty – Warszawa 30.07.2018 r.

4i. Wycofanie przez GIF z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum).

4j. Obowiązek wpisu apteki do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Dokładny termin: 2018-07-24
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet