Apothecarius ebook Więcej
2018-06-15Piotr Brukiewicz
Konieczność rozliczenia kończącego się okresu edukacyjnego 2014-2018

Przypominamy o konieczności rozliczenia kończącego się w grudniu 2018 r. kolejnego okresu edukacyjnego.

Informujemy, że w grudniu 2018 r. kończy się kolejny okres edukacyjny (2014-2018) trzem grupom farmaceutów (w Śląskiej Izbie Aptekarskiej to około 2.000 osób) zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:

- pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2013 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące (ponad 100 osób),

- drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2008 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące (ponad 110 osób),

- trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu do 2003 r. i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące (prawie 1800 osób).

Ponadto zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2019 r. rozpoczynacie Państwo automatycznie nowy 5-letni okres edukacyjny zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów (Dz.U.2018.499) http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7457 i należy rozliczyć w Śląskiej Izbie Aptekarskiej zakończony okres edukacyjny, dokumentując zebrane 100 punktów. W tym celu prosimy o zgłoszenie się do izby z wypełnioną kartą - książeczką szkoleń i zebranymi certyfikatami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi odbyte szkolenia (pracownicy izby tylko weryfikują wpisy, a nie wypełniają jej za Państwa). Proszę jednak nie zwlekać do ostatniego momentu z rozliczeniem punktów, gdyż może to się wiązać w oczekiwaniem w kolejce.

Szkolenia można również rozliczyć poprzez przesłanie listem poleconym na adres izby wypełnionej karty ciągłego szkolenia wraz z oryginałami certyfikatów. Po zweryfikowaniu, rozliczona książeczka jest odsyłana wraz z nową na kolejny okres edukacyjny.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem.

W celu przedłużenia okresu edukacyjnego należy w nieprzekraczalnym terminie do końca grudnia 2018 r. złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie - http://katowice.oia.pl/aktualnosci/wniosek_o_przedluzenie_czasu_odbywania_ciaglego_szkolenia1

W związku z powyższym zwracam Państwu SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by dopełnić powyższe obowiązki, gdyż ich zaniechanie może skutkować np. negatywną opinią Rady przy opiniowaniu związanym ze stwierdzeniem rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika lub opiekuna stażystów.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
- Lech Wróblewski - mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl, tel. 32-6089767, 668220478.
- Dorota Hapeta - mail: hapeta.dorota@slaskaoia.pl, tel. 32-6089766.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet