Apothecarius ebook Więcej
2018-06-14Piotr Brukiewicz
Przeterminowane leki zwracane do aptek przez pacjentów

W związku ze zgłaszanymi do Śląskiej Izby Aptekarskiej problemami dotyczącymi postępowania z przeterminowanymi produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi zwracanymi do aptek przez pacjentów, przedstawiamy w załączonym pliku informacje opracowane na podstawie przeprowadzonej w tej sprawie korespondencji z urzędami miejskimi na terenie działania naszej izby.

Oryginały korespondencji znajdują się do wglądu w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej. W razie pytań, dodatkowych odpowiedzi winien udzielić właściwy urząd.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2018-07-14
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet