Apothecarius ebook Więcej
2018-06-19Piotr Brukiewicz
XXIX Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 29 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 19 czerwca 2018 r.

Katowice, 19 czerwca 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 28 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 8.05.2018 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki w aptekach w: Pszczyna, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Świętochłowice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Żory, Sosnowiec, Gliwice, Rybnik, Chorzów, Oświęcim.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do ..., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi …

3c. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego …

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Przyjęcie terminów kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA:

03.07 – R
24.07 – P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
07.08 – R
28.08 – P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
11.09 – R
25.09 – P

4b. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2018 r.

4c. Ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - Łódź 6.06.2018 r.

4d. Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - Katowice 12.06.2018 r.

4e. Posiedzenie NRA – Warszawa 20.06.2018 r.

4f. Szkolenie dla farmaceutów aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej - Katowice - 22.06.2018 r.

4g. Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ - Katowice - 22.06.2018 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.    

Dokładny termin: 2018-06-19
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet