Apothecarius ebook Więcej
2018-05-22Piotr Brukiewicz
Posiedzenie XXXII Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 32 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 22 maja 2018 r.

Katowice, 22.05.2018 r.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), które wchodzi w życie 25 maja 2018 r., dane osobowe zostały zanonimizowane w sposób zgodny z rozporządzeniem. Wynika to z faktu, że publikacja protokołu nastąpi już po wejściu w życie rozporządzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 31 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 24 kwietnia 2018 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

4. Opiniowanie:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki: 12 mgr farm. w miastach: Bytom, Katowice, Wodzisław Śląski, Sosnowiec, Jastrzębie Zdrój, Kędzierzyn-Koźle, Jaworzno, Tychy.

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki szpitalnej w Katowicach.

4c. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek SUM w Katowicach: miasta Brzeszcze, Olkusz.

4c. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad studentami 3 roku Wydziału Farmaceutycznego na miesięcznych praktykach wakacyjnych - na wniosek UJCM w Krakowie: miasta Jaworzno, Tarnowskie Góry.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Zaproszenie na Ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego – Łódź 06.06.2018 r.

5b. Skierowanie do komornika mgr farm. ... uporczywie uchylającej się od opłacania składek członkowskich.

5c. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Od akupunktury do medycyny bólu” – Katowice 11.05.2018 r.

5d. XIV Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej na Babią Górę - 25-27.05.2018 r.

5e. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

5f. Modernizacja oświetlenia w budynku SIA.

5g. Podjęcie decyzji ws. realizacji preliminarza w zakresie zakupu serwera.

5h. Informacja nt. wejścia w życie dyrektywy RODO.

5i. Informacja nt. bieżących problemów związanych z realizacją recept.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Dokładny termin: 2018-05-22
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet