powrót
2018-02-14Piotr Brukiewicz
Zmarła mgr farm. Krystyna Wejmer

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lutego 2018 r. zmarła w wieku 94 lat mgr farm. Krystyna Wejmer, która była najstarszą farmaceutką w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

Mgr Krystyna Wejmer urodziła się 25 sierpnia 1923 r. w Gnieźnie. Brała czynny udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Podczas wojny pracowała w szpitalu wojennym we Lwowie. W 1946 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i uzyskała dyplom magistra farmacji. W czasie studiów pracowała, jako młodszy asystent przy Katedrze Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie. W roku 1974 zdobyła II stopień w zakresie farmacji aptecznej.

W latach 1946-1951 wykonywała zawód, jako magister farmacji w aptece w Sosnowcu-Niwce. W latach 1951-1990 r. pracowała na stanowisku zastępcy kierownika w P.Z.F. "CEFARM" Katowice, a następnie, jako kierownik w Sosnowcu-Niwce. Od 29.06.1990 r. była właścicielem i kierownikiem apteki "Szczęść Boże" w Sosnowcu-Niwce. Zawód farmaceuty wykonywała do grudnia 2014 r.

Mgr Krystyna Wejmer czynnie działała w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia. Przez 4 kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia przy Katowickim Zarządzie Aptek i późniejszym „Cefarmie”. Była również wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach.

Mgr farm. Krystyna Wejmer była odznaczona Medalem im. Aptekarza Edmunda (2013) oraz odznaką "Pharmaciae Seniori" (2016).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu (Niwka) przy ul. Orląt Lwowskich 67 (Wojska Polskiego).

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Rada i pracownicy biura Śląskiej Izby Aptekarskiej.


Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2017-11-14
Autor: Piotr Brukiewicz
Galeria: