Apothecarius ebook Więcej
2018-03-20Piotr Brukiewicz
XXX Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 30 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 20 marca 2018 r.

Katowice, 20.03.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 29 posiedzenia Prezydium Rady SIA VII kadencji w dniu 20 lutego 2018 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Arkadiusz Nikiel w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Św. Damiana” w 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Kochanowskiego 30;

- mgr farm. Anna Banyś w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Główna” w 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 37;

- mgr farm. Maria Goliszewska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Balsam” w 44-105 Gliwice, ul. Tarnogórska 231;

- mgr farm. Ewa Rudawska-Liszka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Przyjazna” w 49-200 Grodków, ul. Sienkiewicza 4;

- mgr farm. Magdalena Olejnik w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteka „10” w 43-100 Lędziny, ul. Lędzińska 1;

- mgr farm. Anna Kucharska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Novum III” w 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 4a/U;

- mgr farm. Karol Juszczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zadbaj o Zdrowie” w 29-145 Secemin, Pl. Wolności 3;

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 31.03.2018 r., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi:
- mgr farm. Monika Kosmala w aptece ogólnodostępnej 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 5;

3c. Kandydatury osoby odpowiedzialnej za obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami kategorii 1:

- mgr farm. Halina Żabiałowicz w hurtowni farmaceutycznej INTERPHARMA Sp. z o.o. w 44-100 Gliwice, ul. Zabrska 17A;

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Milena Ambrozik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „ZIKO Apteka” w 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 6B, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę CITO sp. z o.o. z siedzibą w 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 51;

3e. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowo powstającej hurtowni farmaceutycznej na wniosek farmaceuty:

- dr n. farm. Anna Banyś w Hurtowni Farmaceutycznej LEK 4 YOU Sp. z o.o. w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tworzeń 122 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym przez przedsiębiorcę Hurtownia Farmaceutyczna LEK 4 YOU Sp. z o.o. z siedzibą w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tworzeń 122;

3f. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Evita” w 43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 105 udzielonego Pani Ewie Ptasik-Wójcik.

3g. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego na wniosek UJCM Kraków:
- mgr farm. Ewelina Bilnik-Miraj – Apteka Słoneczna 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8;

- mgr farm. Karol Chabrzyk – Apteka Szpitalna 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13;

- mgr farm. Magdalena Kamińska – Apteka „Pod Lwem” w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kubsza 8;

3h. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Mysłowice.

3i. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Jaworzna.

3j. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu mikołowskiego na rok 2018. (zmiana w zw. ze zmianą godz. pracy Apteki „Medialis” w Mikołowie.)

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Prośba SUM o ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszej absolwentki na kierunku farmacja w roku akademickim 2017/2018.

4b. Wręczenie odznaczenia Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” O. Marcelinowi Janowi Pietryja.

4c. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 8.03.2018 r.

4d. Posiedzenie NRA – Warszawa 14.03.2018 r.

4e. Projekt rozporządzenia w sprawie recept oraz projekt ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

4f. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U.2018.499).

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Dokładny termin: 2018-03-20
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet