Apothecarius ebook Więcej
2018-03-06Piotr Brukiewicz
XXVI Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 26 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 6 marca 2018 r.

Katowice, 6 marca 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9:15. Przewodniczący posiedzenia Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Przyjęcie protokołu z 25 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 09.01.2018 r.

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Jacek Kontny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Orłowiec” w 44-280 Rydułtowy, os. Orłowiec 20A;

- mgr farm. Anna Grzegorzyca-Płaczek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Gemini” w 44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 11;

- mgr farm. Przemysław Czech w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 23-39;

- mgr farm. Maria Nester-Bolechowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Agafarmax” w 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 14V/2;

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Maria Goliszewska w hurtowni farmaceutycznej Interpharma Sp. z o.o. w 44-100 Gliwice, ul. Zabrska 17A;

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Anna Kowalska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Kasztanowa” w 41-200 Sosnowiec, ul. Stanisława Małachowskiego 44, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Anna Kowalska z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 2c/13;

3d. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego na wniosek:

UJCM Kraków:
- mgr farm. Małgorzata Chrzeszczyk – Ziko Apteka, Myszków, ul. Kazimierza Pułaskiego 6A;

3e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Przyjęcie terminów kolejnych posiedzeń Rady i Prezydium SIA:
R-10.04    
P-24.04
R-08.05    
P-22.05
R-05.06    
P-19.06

4b. Wniosek mgr farm. o przyznanie zapomogi finansowej.

4c. Podjęcie uchwały o skierowaniu mgr farm. do OROZ za uporczywe uchylanie się od opłacania składek członkowskich.

4d. Głosowanie nad wnioskiem o nadanie odznaczenia „Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej” dla dr n. farm. Lucyny Bułaś.

4e. Prośba mgr farm. Anny Gondzik o skrócenie okresu odbywania szkolenia uzupełniającego.

4f. Prośba redaktora naczelnego Czasopisma Aptekarskiego Wiktora Szukiela o poparcie inicjatywy ufundowania przez samorząd aptekarski tablicy pamiątkowej poświęconej farmaceutom - parlamentarzystom II RP z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

4g. 23. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia" – Katowice 24.04.2018 r. oraz prośba o udzielenie Patronatu Honorowego nad Kongresem.

4h. Projekt badawczo-rozwojowy Śląskiego Centrum Chorób Serca, SIA i Kamsoft S.A. – cd. sprawy.

4i. Targi farmaceutyczne SIA, szkolenia z tematyki ZSMOPL, RODO oraz terapii niektórych chorób układu nerwowego - Katowice 3.03.2018 r.

4j. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 8.03.2018 r.

4k. Posiedzenie NRA – Warszawa 14.03.2018 r.

4l. Uchwalenie przez sejm ustawy o e-receptach.

4ł. Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym i wypracowanie stanowiska ws. kontroli WIF w aptekach ws. respektowania przepisu 94a ustawy Prawo farmaceutyczne.

4m. Integracja pionowa dużych podmiotów farmaceutycznych na świecie.

4n. Dyskusja ws. współpracy z izbami aptekarskimi Czech i Słowacji.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.   

Dokładny termin: 2018-04-05
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet