Apothecarius ebook Więcej
2018-02-06Piotr Brukiewicz
XXVIII Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji

Proponowany porządek obrad 28 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 6 lutego 2018 r.

Katowice, 6.02.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9.15. Przewodniczący posiedzenia Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bednarz. Protokolanci: mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Przyjęcie protokołu z 27 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 23 stycznia 2018 r. oraz protokołu z 07 nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 01.02.2018 r

3. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

4. Opiniowanie:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Monika Krzyżek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka DOZ Dbam o Zdrowie” w 42-500 Będzin, ul. Żwirki i Wigury 16;

- dr n. farm. Ewa Długosz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Św. Barbary” w 41-218 Sosnowiec, ul. mjr Hubala Dobrzańskiego 124;

- mgr farm. Mirella Kowalcze-Kokolus w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Olga” w 43-100 Tychy, ul. Jana Pawła II 32;

- mgr farm. Anna Łebek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Główna Centrum Niskich Cen” w 40-098 Katowice, pl. Szewczyka 5;

4b. Wniosku ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceutki, która została ukarana karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

4c. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w ... udzielonego na rzecz przedsiębiorców Pana J.N. oraz Pana M.K.

4d. Opiniowanie farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach
- mgr farm. Krzysztof Barczyk – Apteka Blisko Ciebie, ul. Mickiewicza 10;

4e. Opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego w 2018 r.- cd. sprawy.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Dofinansowanie udziału drużyny piłkarskiej SIA w rozgrywkach ligi futsalu w Będzinie.

5b. II Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - ISTEBNA 2018 - 27.01.2018 r.

5c. XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów VI roku Farmacji – 1.02.2018 r.

5d. Posiedzenie Rady NFZ – 9.02.2018 r.

5e. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z 1 lutego 2018 r. na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej ws. obwieszczenia z 21 grudnia 2017 r. dot. produktów leczniczych, którym zakończył się okres obowiązywania decyzji refundacyjnej.

5f. Posiedzenie NRA – Warszawa - 5-6.02.2018 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Dokładny termin: 2018-02-06
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet