2017-09-01
Instrukcja dodawania nowych kodów wyrobów medycznych

W związku z ukazaniem się komunikatu Śląskiego OW NFZ dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7242 przesyłamy do wiadomości skróconą instrukcję, w jaki sposób dodać nowe kody wyrobów medycznych.

1. Logujemy się na Portal Świadczeniodawcy i przechodzimy do Portalu Potencjału, a następnie wybieramy Produkty handlowe, a w nich funkcję dodaj.

2. Wybieramy z załączonego słownika kod – P.095.Z

3. Wyświetlą się - nazwa, kod wg NFZ, limit ceny i uzupełniamy (poniżej podano przykładowo nazwę, model oraz wytwórcę. Należy pamiętać aby przynajmniej jedna pozycja w danej grupie mieściła się w limicie ceny):

Nazwę wyrobu medycznego: CEWNIK UROLOGICZNY FOLEYA Ch 10-30,
Model: CEWNIK UROLOGICZNY
Nazwa wytwórcy: VAN OOSTVEEN MEDICAL B.V.
Cena brutto za sztukę: 4,00

4. Następnie możemy dodać inne pozycje asortymentowe w tej grupie (P.095.Z) za pomocą funkcji “Nowy jak”. Wtedy ten ostatni produkt nam się kopiuje, a my w odpowiednich polach (nazwa wyrobu medycznego, model, nazwa wytwórcy i cena) dokonujemy odpowiedniej edycji danych.

5. W zależności od ilości wprowadzanych pozycji powtarzamy za każdym razem czynności opisane w p. 4.

6. Podobnie postępujemy w przypadku kodu P.095.S tj. powtarzamy p. 2, ale wybieramy ze słownika kod: P.095.S i przechodzimy do p. 3 i uzupełniamy (przykładowo):

Nazwę wyrobu medycznego: CEWNIK UROLOGICZNY FOLEYA SILIKONOWY Ch 10-24,
Model: CEWNIK UROLOGICZNY
Nazwa wytwórcy: ZARYS INTERNATIONAL GROUP
Cena brutto za sztukę: 16,00

7. Powtarzamy procedurę tak jak w punktach 4, 5, 6.

8. Przechodzimy do “Zestawu produktów handlowych” Portalu Potencjału – wyszukujemy nasz obowiązujący zestaw (z najwyższym numerem) - wchodzimy z zakładkę “produkty poza zestawem”, szukamy naszych „n” (n-ilość dodanych nowych produktów) nowych produktów, zaznaczamy je “ptaszkiem” po lewej stronie i wykonujemy “dodaj do zestawu”.

9. Tworzy się aktualna wersja zestawu, który weryfikujemy, by na końcu nacisnąć klawisz “zatwierdź zestaw” co jest równoznaczne z wysłaniem do NFZ.
 
10. Następnie składamy w formie pisemnej informację do ŚOW NFZ (*) z prośbą o dokonanie zmian i aneksowanie umowy.
*) poniżej treść przykładowej informacji.

Dane podmiotu

miejscowość, data

Śląski Oddział NFZ w Katowicach
ul. Kossutha 13

Uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzeniem nowej wersji słownika refundowanych wyrobów medycznych został wygenerowany na Portalu Świadczeniodawcy nowy zestaw produktów handlowych o numerze ID…. (tu należy podać numer zestawu)….

11. Po zatwierdzeniu zestawu i podpisaniu aneksu przez obie strony, zostanie wystawiony nowy plik umowy umx, który należy pobrać i wgrać do programu aptecznego.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opracowanie było poprawne, zrozumiałe i pomocne.. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o kontakt mailowy katowice@oia.pl

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2017-12-01 00:00:00
Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
23
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry