2017-07-14
Informacja o realizacji recept refundowanych przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo, poniżej i w załączeniu korespondencja w sprawie realizacji recept refundowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Dostęp do obsługi klientów MOPS winny mieć wszystkie zainteresowane apteki. Brak jest prawnych przesłanek ograniczania tego dostępu do jednej wybranej placówki.

Z poważaniem
dr farm. Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach
41-400 Mysłowice
ul. Gwarków 24

Mysłowice, 6 lipca 2017

Śląska Izba Aptekarska
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące przestrzegania przepisów ustawy prawo farmaceutyczne oraz refundacji leków informuje:

Klienci korzystający ze świadczeń pomocy społecznej mogą złożyć wniosek o przyznanie zasiłku celowego na leki zgodnie z art. 39 i art. 41 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 903 z poż. zm).
Zasiłek celowy lub zasiłek celowy specjalny na leki przyznawany jest w fonnie pieniężnej lub w formie bonu sodexo a w sytuacji szczególnej zasiłek celowy w formie realizacji recept w aptece.

Apteka, z którą obecnie mamy podpisana umowę, współpracujemy do kilku lat i została ona wybrana do realizacji tego zadania po przeprowadzeniu procedury w ramach obowiązujących przepisów, a ponieważ do tej pory żadna z aptek z terenu Mysłowic nie zgłosiła chęci nawiązania współpracy z tutejszym Ośrodkiem, ta współpraca jest nadal kontynuowana.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje również, iż dotąd nie wpłynęła żadna skarga ze strony klientów korzystających z pomocy w formie realizacji recept na aptekę, z którą obecnie mamy podpisana umowę.

Natomiast klienci, którzy otrzymując wsparcie w postaci zasiłku celowego w formie pieniężnej sami decydują w jakiej aptece zrealizują recepty.

Pragniemy nadmienić iż w grudniu 2017 roku na stronie BIP tutejszego Ośrodka zostanie zamieszczone ogłoszenie dotyczące zaproszenie dla aptek chcących podjąć współprace w formie umowy na bezgotówkową realizację recept dla klientów MOPS i wzór takiej umowy dołączymy do ogłoszenia. Wszystkie zainteresowane apteki będą mogły podpisać z nami taką umową, a klienci MOPS-u będą mogli wybierać w jakiej aptece chcą wycenić a następnie zrealizować swoją receptę bezgotówkowo.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
ds. Pomocy Środowiskowej
mgr Izabella Nowak

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
18
10.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry