2017-06-06
Komunikat ws. zmiany terminu przekazywania - do 31 grudnia 2017 r. danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Informujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pojawił się komunikat z 30 maja 2017 r. w sprawie raportowania danych przez podmioty uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi:

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl-1/

Celem projektu ustawy jest zawieszenie - do dnia 31 grudnia 2017 r. - obowiązków* polegających na przekazywaniu do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi danych i informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003), przy równoległym odstąpieniu od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji.

* Poprzedni komunikat MZ przedłużał aptekom i innym podmiotom raportującym czas na uruchomienie raportowania do ZSMOPL do 30 czerwca br. http://katowice.oia.pl/news/show/id/6982


Z poważaniem
dr farm. Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
23
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry