2017-05-09
Odpowiedź Śląskiego OW NFZ w sprawie wydłużonego czasu przetwarzania zestawień refundacyjnych

Odpowiedź Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 maja 2017 r. w sprawie wydłużonego czasu przetwarzania zestawień refundacyjnych.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

znak: WGL-I.4451.39.2017
WGL-I.W.387.IT.2017

Katowice, dnia 05.05.2017 r.

Szanowny Pan
Piotr Brukiewicz
Prezes Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice

Szanowny Panie Prezesie

Odpowiadając na pismo znak: SIAKat-0110-2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie wydłużonego czasu przetwarzania przesyłek aptecznych informuję, że zgodnie z Art. 45 ust. 7 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. z późn. zm. „Oddział wojewódzki Funduszu przeprowadza czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1." W związku z powyższym we wskazanym w piśmie okresie refundacyjnym nie odnotowano odstępstwa od wskazanych w ustawie terminów.

Z poważaniem
Z upoważnienia
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Piotr Nowak

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
23
09.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry