Śląska Izba Aptekarska http://katowice.oia.pl Strona Śląskiej Izby Aptekarskiej - aktualności XLVII Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji https://katowice.oia.pl/news/show/id/7954 Proponowany porządek obrad 47 posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 16 lipca 2019 r. Tue, 16 Jul 19 09:00:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7954#5d311df5bd902 Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji https://katowice.oia.pl/news/show/id/7957 Proponowany termin posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 6 sierpnia 2019 r. Tue, 06 Aug 19 09:00:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7957#5d311df5bd9f3 Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji https://katowice.oia.pl/news/show/id/7958 Proponowany termin posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 20 sierpnia 2019 r. Tue, 20 Aug 19 09:00:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7958#5d311df5bdae0 Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji https://katowice.oia.pl/news/show/id/7959 Proponowany termin posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 3 września 2019 r. Tue, 03 Sep 19 09:00:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7959#5d311df5bdbd4 Posiedzenie Prezydium Rady SIA VII Kadencji https://katowice.oia.pl/news/show/id/7960 Proponowany termin posiedzenia Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 17 września 2019 r. Tue, 17 Sep 19 09:00:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7960#5d311df5bdcc8 Wyjaśnienie dot. stosowania art. 86a Pf ws. przesunięć międzymagazynowych i wspólnego zeznania podatkowego małżonków https://katowice.oia.pl/news/show/id/7964 W związku z obecnym brzmieniem art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne i otrzymywanymi zapytaniami w ww. sprawie, przedstawiamy opinię mgr Ewy Kłody – doradcy podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej: Tue, 16 Jul 19 10:35:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7964#5d311df5bddda Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne https://katowice.oia.pl/news/show/id/7966 11 lipca 2019 r. wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Projekt dotyczy rozszerzenia katalogu produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty, z wyjątkiem produktów zawierających substancje psychoaktywne. Tue, 16 Jul 19 13:46:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7966#5d311df5bdece Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty https://katowice.oia.pl/news/show/id/7967 17.07.2019 r. na stronie RCL ukazał się projekt ustawy o zawodzie farmaceuty : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852 Wed, 17 Jul 19 10:21:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7967#5d311df5bdfc4 Zmarła mgr farm. Danuta Płonka https://katowice.oia.pl/news/show/id/7969 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2019 r. zmarła w wieku 69 lat mgr farm. Danuta Płonka, wieloletni właściciel i kierownik apteki w Sosnowcu. Thu, 18 Jul 19 14:11:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7969#5d311df5be0b7 Nagrody za uzyskanie specjalizacji https://katowice.oia.pl/news/show/id/7965 Na podstawie wniosku farmaceutki skierowanego do Śląskiej Izby Aptekarskiej, Rada izby doceniając trud i wysiłek włożony w podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz koszty z tym związane podjęła uchwałę o przyznawaniu nagród za uzyskanie tytułu specjalisty. Tue, 16 Jul 19 10:55:00 +0200 https://katowice.oia.pl/news/show/id/7965#5d311df5be1b7