Korespondencja NIA

Przesyłamy do wiadomości pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 25 maja 2015 r., które zostało przesłane do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorza Kucharewicza, informujące, że w przyjętej przez Sejm w dniu 15 maja 2015 r. ustawie o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw zrezygnowano z nakładania sankcji pieniężnej w wysokości do 50 000 zł za nie przestrzeganie określonego rozkładu godzin pracy aptek:

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2656_u.htm

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2015 r., w świetle obowiązujących przepisów, apteki nie mogą uczestniczyć w inicjatywie Karta Dużej Rodziny, ponieważ wiąże się to z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Strona 10 z 96 « | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | »
Ilość: 10 | 25 | 50
Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet