Korespondencja NIA

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia z 26.04.2017 r. na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie terminu realizacji recept lekarskich.

Pismo SciencePharma z 8 listopada 2016 r. w sprawie zapisów CHPL oraz zamiennego stosowania produktu leczniczego Neoparin.

Odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji z 7 listopada 2016 r. na zapytanie Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie stosowanie Aqua pro iniectione, rozpuszczalnika do sporządzania leków parenteralnych, jako surowca farmaceutycznego przy sporządzaniu leków recepturowych.

W nawiązaniu do prośby Prezesa NRA (L.dz. P-383-2016) z 15 lipca 2016 r. w sprawie przesyłania przez apteki danych dotyczących strat spowodowanych ostatnio kolejnym obniżeniem cen leków refundowanych (Dziennik Urzędowy MZ z 29 czerwca 2016 r. poz. 68), proszę o podanie spadku wartości magazynu w cenach detalicznych netto od 1 lipca br. oraz wskazanie wielkości przeciętnej straty poniesionej w 2016 roku, w terminie do 29 lipca 2016 roku, poprzez wypełnienie anonimowej ankiety na stronie:

http://goo.gl/forms/0jXY17DzvFceWMGo1

Przesyłamy do wiadomości raport "Wpływ e-papierosów na zdrowie w świetle wyników badań naukowych", który został sporządzony 10 lutego 2016 roku przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Sobczaka na zlecenie eSmoking Institute.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Przesyłamy do wiadomości pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 25 maja 2015 r., które zostało przesłane do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorza Kucharewicza, informujące, że w przyjętej przez Sejm w dniu 15 maja 2015 r. ustawie o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw zrezygnowano z nakładania sankcji pieniężnej w wysokości do 50 000 zł za nie przestrzeganie określonego rozkładu godzin pracy aptek:

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2656_u.htm

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2015 r., w świetle obowiązujących przepisów, apteki nie mogą uczestniczyć w inicjatywie Karta Dużej Rodziny, ponieważ wiąże się to z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Strona 1 z 10   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
Ilość: 10 | 25 | 50
Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet