Informacje

Najważniejsze informacje ze Śląskiej Izby Aptekarskiej

W portalu e-dukacja.pl udostępniono szkolenie: „Leczenie pacjentów z zapaleniem tkanek gardła”, za które można uzyskać 2 punkty "miękkie".

Ustawa z 13.04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1104/1) zmieniła przepisy KC głównie w zakresie przedawnienia roszczeń. Zmiany weszły w życie 7 lipca 2018 r., za wyjątkiem art. 4, który wszedł 7 września 2018 r., a dotyczy zmiany ustawy o dostępie do informacji gospodarczej (…).

W związku z ukazaniem się projektu ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2931_u/$file/2931_u.pdf) przedstawiamy poniżej:

- informację ze strony Ministerstwa Zdrowia dotycząca 12 listopada 2018 r.
- informację prawną radcy prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej – mec.  Krystiana Szulca
- informację doradcy prawno-podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej - mgr Ewy Kłody.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

W portalu e-dukacja.pl udostępniono nowe szkolenia dla farmaceutów:

- „Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego - część 1", za 6 punktów "twardych", obejmujący zagadnienia: Rzekomobłoniaste zapalenie jelit; Probiotyki w Zespole Jelita Drażliwego; Prebiotyki i probiotyki w profilaktyce i leczeniu zespołu jelita drażliwego (IBS);

- „Produkty kosmetyczne, wybrane zagadnienia”, za 3 punkty "twarde", zawierający materiał prezentujący zagadnienia związane z pielęgnacją skóry;

- „Suchość pochwy. Przyczyny i postępowanie” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”;

- „Postępowanie w stanach odwodnienia organizmu, podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”;

- „Farmakoterapia chorób górnych dróg oddechowych: zapalenie gardła, angina oraz próchnica” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

13 września br. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1773 (*) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept z 17 kwietnia 2018 r. poz. 745 (**).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 14 września 2018 r.

Ogłoszoną przez Śląską Izbę Aptekarską ankietę (https://goo.gl/uS7JVY) wypełniło 156 aptek z 14 Okręgowych Izb Aptekarskich (Bielsko-Biała i Częstochowa, Rzeszów po 7, Gdańsk i Wrocław po 4, Kalisz 9, Katowice 36, Kraków 20, Lublin i Warszawa po 6, Łódź 11, Opole i Poznań po 2, Zielona Góra 13, Bydgoszcz 10, 12 aptek nie podało informacji).

Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) apteka ogólnodostępna jest placówką ochrony zdrowia publicznego. Jednym z podstawowych obowiązków apteki jest zabezpieczenie mieszkańcom możliwości nabycia leków (art. 86 prawa farmaceutycznego).

W portalu e-dukacja.pl zostały udostępnione dwa nowe sympozja szkoleniowe za 2 punkty edukacyjne "miękkie":

- „Wybór probiotyku w codziennej praktyce farmaceuty”,
- „Witamina D właściwości i działanie”.

Strona 1 z 73   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
Ilość: 10 | 25 | 50
Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet