e-recepta

Komunikat Śląskiego OW NFZ dla aptek w sprawie możliwości realizacji e-recept zawierających nieprawidłowy zapis w części dotyczącej ilości ordynowanego produktu leczniczego spowodowany błędem technicznym systemów gabinetowych.

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

17 kwietnia 2020 r. Pan minister Maciej Miłkowski poinformował za pomocą Twetter’a, że:

1. zostało podpisane rozporządzenie MZ zmieniające rozp. w sprawie recept. Jest ono konsekwencją uzyskania dodatkowych uprawnień przez farmaceutów nadanych ustawą COVID-19 z 31.03.2020 r. dot. możliwości wystawiania recept "pro auctore" i "pro familiae". Rozporządzenie reguluje sposób budowy numeru identyfikującego receptę przez NFZ.

2. wydłużono o rok ważność druków recept papierowych dla lekarzy wg. starego wzoru. Wejdzie weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

W związku z kończącym się 18 kwietnia br. terminem stosowania starych druków recept https://katowice.oia.pl/news/show/id/7878 otrzymaliśmy informację, że MZ planuje w najbliższym czasie zmienić rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept przedłużając ich ważność o 12 miesięcy. W przeciwnym przypadku stare druki recept stracą ważność.

Przypominamy, że w związku z komunikatem MZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem.

7 września br. zaczęła obowiązywać ogłoszona 23 sierpnia br. ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590). Chociaż duża część wprowadzanych przez nią zmian wejdzie w życie w czasie późniejszym, od soboty 7 września br. zmieniły się zasady wystawiania i realizacji e-recept. Ustawa rozszerza możliwości przepisywania i realizacji e-recept w porównaniu do recept papierowych.

chevron_left
28
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry