Aktualności

15.01.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 2 ważne wyroki uznając skargę Śląskiej Izby Aptekarskiej (SIA) na decyzję WIF i GIF w zakresie wydania zezwoleń na prowadzenie aptek i uchylając te decyzje, przekazując sprawę do rozpoznania przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Jednocześnie WSA w Warszawie nakazał WIF „rzetelne zgromadzenie materiału dowodowego” oraz badanie powiązań nie tylko według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet