XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy SIA
XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy SIA

19 listopada 2016 r. w urokliwym Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie odbył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

Tuż po godzinie 9.00 delegatów oraz przybyłych gości powitał Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Wśród ważnych osobistości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, byli między innymi: Poseł na Sejm dr n. med. Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP Danuta Pietraszewska, Prodziekan Wydziału Farm. z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, Sekretarz zarządu Oddziału PTFarm. w Katowicach dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu mgr farm. Paweł Łukasiński, Prezes Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku dr n. med. Paweł Chrzan, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mgr Anna Janik, Prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie dr n. med. Mariusz Wójtowicz, którego reprezentowała Barbara Czachowska oraz prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec.

Następnie Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz wręczył odznaczenia osobom, które działały na rzecz rozwoju Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz którzy na przestrzeni ćwierćwiecza współpracowali z samorządem aptekarskim i przyczynili się do podnoszenia prestiżu zawodu aptekarza.

Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej otrzymała Poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera. Okolicznościowym medalem Naczelnej Izby Aptekarskiej z okazji 25-lecia reaktywowania samorządu aptekarskiego zostali uhonorowani: prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec, dr n. farm. Lucyna Bułaś, dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy, dr n. med. Mariusz Wójtowicz (w jego imieniu medal odebrała Barbara Czachowska), mgr farm. Maria Kozłowska, mgr farm. Małgorzata Goc (w jej imieniu odznaczenie odebrała mgr farm. Maria Kozłowska). W trakcie zjazdu nagrody odebrali również laureaci IV konkursu Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek Własnej Receptury - Katowice 2016. Podarunki oraz dyplomy gratulacyjne otrzymali: mgr farm. Marek Lysko za nalewkę jeżynową oraz mgr farm. Łukasz Przewoźnik za piwo „Czarna Perła”.

Przybyła na zjazd Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska szczegółowo zapoznała delegatów z pracami mającymi na celu naprawę obecnej trudnej sytuacji związanej z upadkiem wielu aptek prywatnych oraz poprosiła o poparcie projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne.

W dalszej części przystąpiono do wyboru przewodniczącego zjazdu oraz jego zastępcy, którymi zostali mgr farm. Ryszard Jasiński oraz mgr farm. Andrzej Bednarz. Kolejno procedowano kolejne punkty porządku, zgodnie ze wcześniejszym zaplanowanym harmonogramem.

Jako, że zjazd był także wyborczy dokonano uzupełnienia składu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach.

Nowym członkiem OROZ została mgr farm. Monika Kubara. W skład Okręgowego Sądu Aptekarskiego wszedł mgr farm. Tomasz Szuścik.

Na szczególną uwagę zasługuje oświadczenie, które zostało ustalone na koniec zjazdu i poparte przez większość przybyłych delegatów.

***

Oświadczenie XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach podjęte w dniu 19.11.2016 r. w sprawie poparcia projektu zmian ustawy prawo farmaceutyczne przedstawionych przez Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego w dniu 22.10.2016 r. ze zm.

XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając na podstawie art. 1 ust. 3 i 7 w zw. z art. 25 i nast. ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2016 poz. 1496):

1. Wyraża zdecydowane poparcie dla projektu i prac związanych ze zmianami prawa farmaceutycznego w zakresie ograniczenia prawa prowadzenia aptek ogólnodostępnych do farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, co będzie gwarancją dostępu do leków dla polskich pacjentów, bez barier związanych z monopolizacją rynku detalicznego oraz tego, że pacjent otrzyma leki, których potrzebuje, a nie będą mu sprzedawane tylko i wyłącznie w celach zysku.

2. W pełni zgadza się z uzasadnieniem projektu zmian ustawy w szczególności z twierdzeniem, że "farmaceuta, jako osoba wykonująca medyczny zawód zaufania publicznego, prowadzi aptekę nie tylko w celu osiągania zysków, ale także, aby realizować swe obowiązki zawodowe."

Delegaci XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach zwracają się o szybkie wprowadzenie proponowanych przepisów w życie tak, aby interes pacjenta był na pierwszym miejscu w aptekach, jako placówkach ochrony zdrowia publicznego.


Przewodniczący

XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
mgr farm. Ryszard Jasiński

***

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet