Apothecarius ebook Więcej
2009-11-10PIECHULA Stanislaw
XXII Posiedzenie Rady ŚIA V Kadencji.
Protokół z obrad 22 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej V kadencji w dniu 22 września 2009 roku.

Katowice, dnia 22 września 2009 roku


1. Otwarcia posiedzenia dokonał dr St. Piechula prezes Rady ŚIA w Katowicach

2. Jednogłośnie przyjęto protokołu z 21 posiedzenia Rady ŚIA z 25.08.2009 roku.

3. Opiniowano:

3a. Wnioski dotyczące możliwości pełnienia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku życia dla:

- mgr farm. Skanderberg-Kalita Krystyny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowie” w 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 2 - cd. sprawy;
Nie wydano pozytywnej opinii przedłużającej możliwość kierowania apteką po ukończeniu 65 roku życia

- mgr farm. Motyka Marianny w aptece ogólnodostępnej w 40-211 Katowice, ul. Markiewki 94;
Podjęto uchwałę o zgodzie na przedłużenie pełnienia funkcji kierownika do końca 2009 roku

3b. Kandydatury na stanowisko kierownika apteki – wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki dla:

- mgr farm. Kowalskiej Katarzyny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka 2000” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 72;

- mgr farm. Matura Ilony w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ratuszowa” w 41-807 Zabrze, ul. Tarnopolska 77;

- mgr farm. Krasnodębskiej Olgi w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-900 Bytom, ul. Kościelna 10B;

- mgr farm. Trzeciak-Jasica Barbary w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Salamandra” w 40-020 Katowice, ul. Przemysłowa 3;

- mgr farm. Butyńskiej Ewy w aptece ogólnodostępnej o nazwie „ABC-Ocicka” w 47-400 Racibórz, ul. Ocicka 51A;

- mgr farm. Wieczorek Agaty w aptece ogólnodostępnej o nazwie „LYKOS-FARM” w 40-648 Katowice, ul. Łętowskiego 32;

- mgr farm. Targońskiej Katarzyny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Wagą” w 41-506 Chorzów, ul. Gagarina 35B;

- mgr farm. Rogowska-Odrobny Adrianny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Justo-Farm w 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 49;

- mgr farm. Lekstan Sebastiana w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Wyszyńskiego 11;

- mgr farm. Olczyk Moniki w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Podwale” w 43-600 Jaworzno, ul. Nosala 5;

- mgr farm. Mentel Anny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Gallena” w 41-902 Bytom ul. Łużycka 7;

- mgr farm. Sar Joanny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Gallena” w 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 125;

Dla opiniowanych wniosków jednogłośnie podjęto uchwały o stwierdzeniu rękojmi z zastrzeżeniem:
- Dla mgr Matury Ilony do końca 2009 roku
- Dla mgr Krasnodębskiej Olgi do końca 2010 roku
- Dla mgr Rogowska-Odrobny Adrianny do końca 2009 roku
- Dla mgr Lekstan Sebastiana do końca 2009 roku


3c. Opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej dla:

- mgr farm. Mart-Łakomy Magdaleny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Hallera 16” w 41-200 Sosnowiec, ul. Generała Józefa Hallera 16 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Mariusza Sierka zam. Żelisławice, ul. Piastów 9, 42-470 Siewierz oraz Pana Mieczysława Stępień zam. 44-187 Wielowieś, ul. Gliwicka 25;

- mgr farm. Badyna Janiny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Przy Elektrowni” w 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 48, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez A&T Zielińscy Spółka Jawna z siedzibą w 44-207 Rybnik, ul. Komisji Edukacji Narodowej 20;

- mgr farm. Jędrusik Hanny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka w C.H. Carrefour” w 40-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Podhalańska 26, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez FARMEX Sp. z o.o. z siedzibą w 41-400 Mysłowice, ul. Brzęczkowicka 6/5;

- mgr farm. Sikorskiej Wacławy w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Staropogońska” w 41-200 Sosnowiec, ul. Staropogońska 69, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „Stara Apteka” Sp. z o.o. z siedzibą w 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. Herbeta Bednorza 14;

- mgr farm. Filipowicz-Dyrka Katarzyny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Korczaka 1-3, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Leszka Jargan, Panią Jolantę Jargan, Pana Anrzeja Szklorz, Panią Katarzynę Szklorz;

- dr farm. Świerczek-Zięba Grażyny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 40-037 Katowice, ul. Plebiscytowa 39, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez ZIKO Apteki Sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

- mgr farm. Kerner Dariusza w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit” w 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 3, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „ZDROWIT” Sp. z o.o. z siedzibą w 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 3;

- mgr farm. Lebda-Wyborny Maji w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Rodzinna” w 41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Jadwigę Lebda-Wyborny zam. 40-156 Katowice, ul. Aleja Korfantego 111/2, Pana Pawła Lebda-Wyborny zam. 40-156 Katowice, ul. Aleja Korfantego 133/1A;

- mgr farm. Balicka-Mimiec Jolanty w aptece ogólnodostępnej w 44-100 Gliwice, ul. Opolska 18, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „APTE-MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w 05-123 Chotomów, ul. Bagienna 9;

- mgr farm. Maou Azad w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Główna” w 40-366 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 1, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Farmacja Śląska Sp. z o.o. z siedzibą w 40-366 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 1;

Poza wnioskiem mgr Hanny Jędrusik, dla której stwierdzono rękojmie do końca 2009 roku, pozostałe wnioski rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie i podjęto uchwały.

3d. Opiniowano kandydatury na stanowisko osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni Farmaceutycznej dla:

- mgr farm. Bliźniak Joanny w hurtowni farmaceutycznej o nazwie „Hurtap” w 43-100 Tychy, ul. Murarska 28;
Jednogłośnie podjęto uchwałę akceptującą kandydaturę na stanowisko osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni.

3e. Opiniowano kandydaturę na stanowisko osoby odpowiedzialnej za obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi grupy IV-P oraz prekursorami kategorii 1 - wydanie zaświadczenia o niekaralności z tytułu działalności zawodowej dla:

- mgr farm. Piotra Wysockiego w hurtowni farmaceutycznej o nazwie „Hurtap” w 43-100 Tychy, ul. Murarska 28;
Uchwałę opiniującą pozytywnie podjęto jednogłośnie.

4. Inne sprawy bieżące:

-ŚlWIF w Katowicach zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceutki, która została ukarana przez OSA w Katowicach;
Jednogłośnie podjęto uchwałę przedłużającą rękojmie do końca 2009 roku.

- mgr farm. Agnieszki Skorys zwróciła się z prośba w sprawie wydania opinii o opiekunie stażysty w celu odbycia stażu (praktyki zawodowej) w aptece;

5.W wolnych głosach i wnioskach

- Prezes poinformował o stanie przygotowań Okręgowego Zjazdu Aptekarzy. Dyskutowano problem nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept lekarskich godzącej w interesy pacjentów i aptekarzy oraz propozycję protestu aptek z rejonu działania naszej izby.

- Prezes przedstawił propozycje współpracy „Świata Zdrowia” ze ŚIA. Po długiej dyskusji Rada podjęła uchwałę o powołaniu komisji przy ŚRIA do spraw współpracy z programami lojalnościowymi. Uchwałę podjęto większością głosów, przy 4 wstrzymujących się.

- Prezes przedstawił również propozycję członkowstwa Prezesa w radzie programowej Świat Zdrowia. Na wniosek jednego z członków, z uwagi na to, że Rada nie ma wpływu na prywatne decyzje Prezesa, Rady wyraziła jedynie swoje stanowisko, czy akceptuje udział Prezesa w radzie ŚZ. Rozkład głosów był następujący: wstrzymujące się- 1, za- 6, przeciwnych-13.

- Dyskutowano również nad problemem dzielenia opakowań leków refundowanych.

- Poruszano tez sprawę wyróżniania i odznaczania zasłużonych farmaceutów.

- W sprawach bieżących Prezes przedstawił aktualny stan akcji protestacyjnej.

- Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes pożegnał zebranych i zakończył obrady.


Protokół sporządziła
Wiceprezes Rady ŚIA
Anna Śliwińska
Autor: PIECHULA Stanislaw
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet