2015-05-12
XLIII Posiedzenie Rady Posiedzenie Rady ŚIA VI Kadencji

Protokół z obrad 43 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji w dniu 12 maja 2015 roku.

Katowice, dnia 12 maja 2015 roku.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 21/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie z poprawką wniesioną przez mgr farm. Włodzimierza Wdowski, aby punkt 5g porządku obrad omówić po punkcie 4f. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA większością głosów „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół z 42 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 15.04.2015r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Michalina Kuźmiak VI/086/15.

4. Opiniowanie:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Ewa Żak-Suchoń w aptece ogólnodostępnej w 44-103 Gliwice, ul. Skarbnika 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Starczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Św. Błażeja” w 41-933 Bytom, ul. Szymały 140a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Małgorzata Mroczek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Brojan” w 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 43;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Beata Polańska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr. Max” w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego 18;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Marta Król w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Medicus Plus” w 41-400 Mysłowice, ul. Chopina 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Maja Nowacka-Wróbel w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Krystann” w 40-467 Katowice, ul. Mysłowicka 28;
Zgodnie z przepisami Rada SIA wydaje opinię dotyczącą stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na kierownika w aptece ogólnodostępnej. Jednym z ważnych elementów warunkujących zgodne z prawem działanie apteki jest zapewnienie obecności magistra farmacji w godzinach czynności apteki art. 92 prawa farmaceutycznego in fine. Ponieważ to kierownik apteki odpowiada za należytą organizację pracy w aptece (art. 88 ust. 5 prawa farm. Dz.U. 2008/45/271 ze zm.) brak poświadczenia, że obsada mgr farm. w godzinach czynności apteki zostanie w aptece zapewniona wymaga wyjaśnienia. W tej sytuacji Rada SIA jednogłośnie postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające i zwrócić się do wnioskodawcy o doręczenie oświadczenia drugiego magistra farmacji o podjęciu zatrudnienia lub zatrudnieniu, a także zaprosić kandydata na kierownika na spotkanie z komisją opiniującą w dniu 25.05.2015r.

- mgr farm. Anna Kupczak-Latacz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Farmateka” w 47-700 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 385 - cd. sprawy;
...

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Aleksandra Bodzak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-200 Sosnowiec, ul. Wincentego Witosa 12 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach wynika, że w dniu 12.05.2015r. na terenie Woj. Śląskiego działa 1557 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w 41-200 Sosnowiec, ul. Wincentego Witosa 12.
Jednocześnie na podstawie art. 29 ustawy o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła zwrócić się niniejszą uchwałą do ŚWIF w Katowicach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-200 Sosnowiec, ul. Wincentego Witosa 12 na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 kpa, co uzasadnione jest ważnym interesem członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz pacjentów oraz ważnym interesem społecznym, a ustawowe (statutowe) cele działania SIA dają podstawę do złożenia wniosku.

- mgr farm. Wojciech Pytlik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 19A w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach wynika, że w dniu 12.05.2015r. na terenie Woj. Śląskiego działa 1557 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 19A.
Jednocześnie na podstawie art. 29 ustawy o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła zwrócić się niniejszą uchwałą do ŚWIF w Katowicach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 19A na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 kpa, co uzasadnione jest ważnym interesem członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz pacjentów oraz ważnym interesem społecznym, a ustawowe (statutowe) cele działania SIA dają podstawę do złożenia wniosku.

- mgr farm. Joanna Szydło w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 52 lok. 2 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na kierownika zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach wynika, że w dniu 12.05.2015r. na terenie Woj. Śląskiego działa 1557 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 52 lok. 2
Jednocześnie na podstawie art. 29 ustawy o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła zwrócić się niniejszą uchwałą do ŚWIF w Katowicach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 52 lok. 2 na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 kpa, co uzasadnione jest ważnym interesem członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz pacjentów oraz ważnym interesem społecznym, a ustawowe (statutowe) cele działania SIA dają podstawę do złożenia wniosku.
 
4c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w części dotyczącej proponowanego kierownika apteki - wydanie opinii zawierającej stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Jan Stasiczek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka w Kauflandzie” w 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 36;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4d. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę - opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliło jednogłośnie zgody:
- mgr farm. Agata Rzepkiewicz - Apteka 4 Pory Roku w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 11A;

4e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Jaworzna, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4g. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami omówiono punkt 5g porządku obrad: protest aptekarzy. Zmiana prawa farmaceutycznego oraz innych ustaw trafiła już do centrum legislacji i czeka na podpis prezydenta.
Poprawka forsowana przez prezesa NIA, mająca zapewnić równy dostęp do leków wszystkim aptekom do deficytowych leków refundowanych nie została ujęta w projekcie. Trzy największe hurtownie dysponują większym dostępem do tego typu leków niż pozostałe. Ani na posiedzeniach komisji zdrowia, ani podczas opiniowań nie udało się prezesowi NIA przeforsować projektu jako poprawki. Na rynku w wielu aptekach brakuje leków. Aptekarze stale monitują brak rozwiązania problemu. Dlatego postanowiono o rozpoczęciu protestu. Zgodnie z obietnicą posłanki Beaty Małeckiej-Libera Platforma Obywatelska zgłosiła poselski projekt zmian ustawy Prawo Farmaceutyczne, który jest obecnie procedowany; czekamy na wprowadzenie go w życie. Przyjęty będzie w wersji podstawowej: zaostrza system kar za ponowne złamanie prawa i dalszą sprzedaż leków za granicę. Uniemożliwia dalszą działalność przez odebranie zezwolenia i brak możliwości otrzymania go ponowie. Najwcześniej za około 1,5 roku powstanie monitoring leków przez zintegrowany system monitorowania obrotu produktami leczniczymi, którym zajmować się ma Inspektor Farmaceutyczny, w opinii którego narzędzie może okazać się mało skuteczne.
Powstał plakat z informacją o proteście. Z inicjatywy SIA rozesłano do innych Izb okręgowych zapytanie/propozycję wspólnego wydrukowania plakatu w jednym miejscu, co zapewni efektywność i redukcję kosztów.
Plakaty będą do odbioru w SIA; aptekarze będą mogli je odbierać i wywieszać w aptekach.
Mgr Włodzimierz Wdowski powiedział, że na przykładzie problemów (a właściwie niemożliwości) z zamówieniem insuliny Humalog chciałby zgłosić wniosek do Ministerstwa Zdrowia o skreślenie Insuliny Humalog z listy leków refundowanych.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że temat insuliny humalog i skargi pacjentki był ostatnio podnoszony także w telewizji Katowice. Odradzał zgłaszanie takiego wniosku szczególnie w odniesieniu do leków ratujących życie. Jego obawy budzi ewentualne rozwiązanie tematu przez podniesienie ceny, szczególnie jeśli wzrosłaby dopłata pacjenta.
Mgr Grzegorz Zagórny powiedział, że zwykle, gdy lek schodził z list refundacyjnych pojawiały się telefony od pacjentów; w tym przypadku wydaje się, że pacjenci mimo wszystko znajdują lek w kolejnej z aptek, co wskazuje na jego dostępność w odpowiedniej ilości. Problem w tym, że dystrybucja w aptekach nie jest równomiernie rozłożona. Jego zdaniem blokada eksportu jest możliwa tylko przez zmianę cen leków. Producenci są usatysfakcjonowani wynegocjowaną ceną i jest im obojętne, na którym z rynków sprzedadzą swoje produkty.
Mgr Grzegorz Zagórny twierdzi także, że nie możemy liczyć na lekarzy, którzy mogliby zapisywać inne produkty; nawet jeśli konsultant krajowy przyzna nam rację, nie ma on wpływu na całe rzesze lekarzy.
Mgr Krzysztof Majka potwierdził jego opinię, mówiąc że lekarze mogą mieć wrażenie, że pacjenci mimo wszystko znajdują zaordynowane leki.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że zapyta prezesa NIA na konwencie prezesów o jego opinię na temat wniosku zaproponowanego przez mgr Włodzimierza Wdowskiego.
Dr Mikołaj Konstanty opowiedział o propozycji wysuniętej do firmy Eli Lilly przedstawienia na podstawie raportowania dokładnego rozchodu z aptek. Firma nie była zainteresowana. Dlatego dr Mikołaj Konstanty zaproponował zaproszenie przedstawicieli firmy na spotkanie do SIA, by zapytać ich dlaczego i co mamy zrobić, by ich leki wreszcie pojawiły się w naszych aptekach.
Mec. Krystian Szulc dodał, że przykrym jest fakt, że farmaceuci nie są świadomi konieczności zbierania od pacjentów skarg na sytuację z niedoborami. Otrzymując wiele skarg możemy pokazać ogrom zjawiska.
Prezes dr Piotr Brukiewicz podsumował, że zgadza się z koniecznością wywierania presji i zbierania danych oraz organizacji spotkania się z producentami.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezesa Rady SIA i biura SIA do zorganizowania wraz delegatami lub przedstawicielami izby zebrań wyborczych delegatów w rejonach izby.
5b. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów SIA.

Prezes Piotr Brukiewicz poinformował zebranych o planowanym na listopad Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, a co za tym idzie konieczności organizacji spotkań w rejonach w celu wyboru delegatów. Zaproponował także miejsce i termin zjazdu na dzień 28-29 XI 2015r. Odczytał zebranym przygotowane projekty uchwał. Po wysłuchaniu wszystkich głosów i propozycji Prezes zarządził głosowanie nad uchwałami.
- jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa Rady SIA i biura SIA do ustalenia rejonów wyborczych i organizacji zebrań wyborczych delegatów w rejonach izby.

- jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie terminu i miejsca zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Ustalono termin zjazdu na 28-29 XI 2015r. Miejsce zjazdu -Hotel Kotarz w 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 40.

5c. Głosowanie nad wnioskami o przyznanie odznaczeń samorządowych.
Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwały w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień: Medale im. Edmunda Baranowskiego przyznano mgr farm. Krzysztofowi Grzesik i mgr farm. Włodzimierzowi Wdowski,
a Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej - mgr farm. Zdzisławowi Gawroński.

5d. Przedstawienie wniosku o wyróżnienie Pharmaciae Seniori
Rada SIA przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosku o nadanie wyróżnienia Pharmaciae Seniori dla Pani mgr farm. Janiny Binias. Wnioskodawca przedstawił zebranym kandydaturę. Zgodnie z regulaminem wniosek zostanie zamieszczony na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowany.

5e. Nawiązanie współpracy z Kamsoftem w sprawie możliwości budowy systemu opieki farmaceutycznej refundowanej w oparciu o OSOZ.
Wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia instytucji opieki farmaceutycznej jest ważne dla farmaceutów i będzie służyć budowie lepszej pozycji farmaceuty oraz przede wszystkim ważne jest dla pacjentów, aby mogli bezpiecznie korzystać z instytucji opieki farmaceutycznej. Pomimo ustawowej definicji opieki farmaceutycznej zawartej w art. 2a p. 7 ustawy o izbach aptekarskich Dz.U. 2014 poz.1429 w praktyce usługa ta nie działa na rynku. Podjęte działania mają na celu w interesie pacjentów zwiększyć zakres usług, które będą dostępne w aptece i przyczynią się do szybszej możliwości uzyskania przez pacjenta pomocy w aptece. Wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie postanowiła nawiązać współpracę z Kamsoft S.A. w sprawie możliwości budowy systemu opieki farmaceutycznej refundowanej w oparciu o Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.

5f. Do izby wpłynęły celem wykonania orzeczenia OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. ... oraz ... karą upomnienia. Rada zapoznała się z orzeczeniami OSA, które zgodnie z przyjętymi ustaleniami zostanie przesłane do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

5g. Protest aptekarzy cd. - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - punkt omówiono w punkcie 4g porządku obrad.

6. Wolne głosy i wnioski.
- Rada SIA jednogłośnie postanowiła wynająć salę gimnastyczną w Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w 42-512 Psary, ul. Szkolna 32 na okres 24.04.2015r. do 31.10.2015r., na warunkach zawartych w umowie z dnia 22 kwietnia 2015r. w celu realizacji zajęć treningu piłki nożnej. Wynajęcie sali gimnastycznej jest niezbędne na potrzeby treningów i przygotowania reprezentacji SIA do kolejnych rozgrywek piłkarskich.

- Na wniosek Pani Joanny Ogaza oraz Bogusława Ogaza Rada SIA większością głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” oraz 1 głosie „przeciw” postanowiła od dnia 1 czerwca 2015r. zmienić warunki pracy w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Śląskiej Izby Aptekarskiej Pani Joanny Ogaza oraz Pana Bogusława Ogaza ...

Wynagrodzenie ww. pracowników utrzymywało się na niezmienionym poziomie od 2008r., wobec powyższego Rada SIA na wniosek zainteresowanych postanowiła zrewaloryzować wynagrodzenie jw.
 
- Propozycja wynagrodzenia dla P. Natalii Krajewskiej za organizację internetowego szkolenia.
Na podstawie art. 89 e prawa farmaceutycznego t.j. Dz.U. nr 45 poz. 271 z 2008r. ze zm., farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu. Dzięki przygotowaniu internetowego szkolenia przez Panią mgr farm. Natalię Krajewska, farmaceuci Śląskiej Izby Aptekarskiej będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie postanowiła ustalić wysokość wynagrodzenia na kwotę ... dla Pani mgr farm. Natalii Krajewska za przygotowanie internetowego szkolenia dla farmaceutów Śląskiej Izby Aptekarskiej „Reumatoidalne zapalenie stawów” w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl, w skład którego wchodzą: materiały szkoleniowe, test oraz prawidłowe odpowiedzi do testu.

- Planowane jest spotkanie z sanepidem w sprawie wymogu wprowadzenia HACCP

- dr Mikołaj Konstanty zwrócił się z prośbą o ustalenie opłaty za szkolenie punktowane organizowane przez „AGW Radix” podczas spotkań członków grupy, podobnie jak inne firmy, które organizują szkolenia dla farmaceutów. Rada SIA większością głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” oraz 1 głosie „przeciw” będzie wymagała opłaty w wysokości ... zł netto za szkolenie punktowane AGW Radix.

- odpowiedź NIA w sprawie szkoleń. W opinii NIA jest zgodna z prezentowaną przez SIA: przerwy kawowe podczas szkoleń nie powodują multiplikacji punktów. Katalog czynności uznawanych jako punktowane pozostaje niezmienny.

- Prezes dr Piotr Brukiewiecz podziękował dr Lucynie Bułaś za uwagi do ustawy o zdrowiu publicznym, która została błędnie sformułowana (wśród wymienionych zawodów zabrakło farmaceuty), jest to bardzo ważne w m. in. odniesieniu do opieki farmaceutycznej.

- korespondencja mgr farm. Wojciecha Pudło w sprawie składek i członkostwa w izbie. Mgr Wojciech Pudło zwrócił się do Rady z propozycją zmiany wysokości składek. Mec. Szulc odpowiedział, że Prawo Farmaceutyczne nie zna pojęcia „częściowego wykonywanie zawodu farmaceutycznego”.

- realizacja uchwał zjazdowych nie została omówiona z powodu nieobecności mgr Bożeny Kwaśniak.

- utylizacja leków przeterminowanych. Zostały wysłane zapytania do trzech firm. SIA dysponuje wyliczeniami kosztów i warunkami współpracy, z którymi można się zapoznać.

7. 43 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 12 maja 2015 r. zakończono ok. godz. 13.00.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2015-05-12
Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
15
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry